44. Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu - 6 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

09.02.2017

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Mehmet Çelik

TMMOB

Eren Şahiner

TMMOB

Adil Güneş Akbaş

BMO

Nurhak Tatar

FMO

Mahir Kaygusuz

İMO

Canan Demiral

JMO

Ayhan Yüksel

Maden MO

Bedri Tekin

MMO

Hazeli Akgöl

MO

Vedat Kaplan

PMO

Nuriye Uğurlu

Peyzaj MO

Dr. Züleyha Kahraman

ZMO

 

Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi Çalışma Grubunun 09 Şubat 2017 tarihli 6. toplantısı TMMOB’de yapıldı. Toplantıda bir önceki toplantının değerlendirilmesinin ardından;

  1. 3 Mart İş Cinayetleri ile Mücadele Günü için bir basın açıklamasının sekreterlik tarafından hazırlanarak mail grubuna atılmasına,
  2. 4 Mart günü yapılacak “İş Cinayetleri ile Mücadele Günü” etkinliğinin emek ve meslek örgütleri ile birlikte yapılması için Genel Sekreterliğe öneri götürülmesine,
  3. Bir sonraki toplantının 9 Mart 2017 tarihinde TMMOB’de yapılmasına

Karar verilmiştir.