45. Dönem Emekli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 4 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

4

Toplantı Tarihi:

20.12.2018

Toplantı Saati:

16:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ekrem Poyraz

TMMOB

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

İbrahim Kayhan

Fizik M.O

Kadir Dağhan

Gıda M.O

M.Tankut Kılınç

Jeofizik M.O

Ayhan Kösebalaban

Jeoloji M.O

Fatma Doğan

Peyzaj Mimarları Odası

Mahinur Şahbaz

Ziraat M.O

 

Emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları çalışma grubu dördüncü toplantısını 20 Aralık tarihinde TMMOB’de yaptı.

Çalışma grubunun çalışma programının görüşüldüğü toplantıda;

1- Ekte yer alan taslak çalışma programının TMMOB Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına,

2- Çalışma Programının kabul edilmesi halinde programda yer alan 2. Maddeye ilişkin olarak İKK’lara yazı yazılarak konu ile ilgili toplantıların hangi İKK’lar tarafından yapılacağının tespit edilmesi, İKK’larda yapılacak olan toplantılara çalışma grubundan katılım sağlanması, çalışma grubu adına bir metnin hazırlanarak toplantılarda sunumunun yapılması ve sunum taslağının çalışma grubu başkanı Mahinur Şahbaz tarafından hazırlanarak çalışma grubu ile paylaşması, taslak sunuma ilişkin görüş ve önerilerin grupla paylaşılmasına , İKK’lara yazılacak olan yazının 10 gün içerisinde gönderilmesine,

(Madde 2- Emekli üyelerimizin sorunları ve çözüm önerileri konusundaki düşüncelerini tespit etmek için; yetkinliği ve sorumluluğu İKK da olan çalışma grubumuzun da görev aldığı emekli üye toplantıları yapmak ve çıkan sonuçların TMMOB’ye aktarılmasını sağlamak.)

3- Çalışma Programında yer alan 1. Maddeye ilişkin olarak çalışma grubu üyelerinden görüş ve önerilerin mail grubunda paylaşılmasına,

(Madde 1- Yerel yönetim seçimleri öncesi (şubat ayında hazır olmak kaydıyla) “Belediyeler ve Biz”  başlıklı  emekli mühendis, mimar, şehir plancılarının yerel yönetimlerden neler beklediğini ve yerel yönetimlere bakış açısını anlatan broşür hazırlayıp, dağıtımını sağlamak.)

 4- Bir sonraki toplantının 24 Ocak 2019 Perşembe günü saat 16.30’da yapılmasına,

karar verilmiştir.