45. Dönem Emekli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 5 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

5

Toplantı Tarihi:

24.01.2019

Toplantı Saati:

16:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Kadir Dağhan

Gıda M.O

Halim Karan

İnşaat M.O

Ayhan Kösebalaban

Jeoloji M.O

Hüseyin Kaya

Makina M.O

Nuray Köken

Meteoroloji M.O

Mahinur Şahbaz

Ziraat M.O

 

Emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları çalışma grubu beşinci toplantısını 24 Ocak tarihinde TMMOB’de yaptı.

Toplantıda;

1- Yerel yönetim seçimleri öncesi (şubat ayında hazır olmak kaydıyla) “Belediyeler ve Biz”  başlıklı emekli mühendis, mimar, şehir plancılarının yerel yönetimlerden neler beklediğini ve yerel yönetimlere bakış açısını anlatan broşür ile ilgili görüş ve önerilerin mail grubunda paylaşılmasına, broşürün hazırlandıktan sonra İKK’lara gönderilmesine ve İKK’ların bu talepleri belediyelere – kent konseylerine iletilmesinin sağlanmasına karar verildi.

2- Broşür ile ilgili içerik görüşleri;

  • Broşürün mekânsal ve sosyal sorunları tespit ederek çözüm önerileriyle oluşturulması,
  • Yapıların yaşlılar için uygun halde tasarlanması,
  • Ulaşımda kolaylık sağlanmasına dair bir sorun – çözüm tespiti yapılmalı,
  • Yaşlı dostu şehirler,
  • Sağlık konusunda bakım hizmetleri üzerine vurgu yapılmalı,
  • Yaşlılık hastalık değildir. Sağlık sektörünün müşterisi olarak görülmemeli,

3- Ekonomik ve ücret talebine dair öneriler üzerinde çalışılmalı ve mail grubunda paylaşılmalı,

4- Çalıştayın 5 Ekim 2019 tarihinde yapılmasına,

5- Bir sonraki toplantının 14 Şubat 2019 Perşembe günü saat 16.30’da yapılmasına karar verilmiştir.