45. Dönem Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

24.09.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Ercan Dursun

EMO

Halim Karan

İMO

Rıza Soypak

JMO

Elif Öztürk

MMO

Sevgi Vefa Taçyıldız

PMO

 

 

“Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” ilk toplantısı 24 Eylül 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Çalışma Grubu Sekreteryası belirlenmiş olup, Başkan Sevgi Vefa Taçyıldız , Başkan Vekili Rıza Soypak ve Yazman olarak Halim Karan'ın görevlendirilmesine,

2- Odalara çalışma grubunun toplantılarına katılım konusunda üyelerin hassasiyet göstermeleri ve isim bildirmeyen odaların tekrar değerlendirme de bulunup var ise katılım sağlayabilecek bir üyenin bildirilmesi konusunda yazı gönderilmesine,

3- Geçmiş dönemde yapılan anket çalışması taslağının güncelleme yapılarak çalışma grubuna değerlendirmek üzere sunulmasına ve bu konuda Rıza Soypak’ın görevlendirilmesine,

4- Yapılacak TMMOB Kent Sempozyumlarında, engellilerin yaşam ve kent koşullarını kapsayan bir oturumun yapılmasının sağlanmasına ve bu konuda içerik çalışması yapılmasına,

5- Odalardan Engelli üye sayılarının 19 Ekim 2018 Cuma gününe kadar bildirmek koşuluyla yazılı olarak istenmesine,

6- Bir sonraki toplantıda çalışma grubunun çalışma programı taslağının oluşturulmasına ve kabulünden sonra TMMOB Yönetim Kuruluna çalışma programının sunulmasına,

7- Çalışma grubu iletişimi için mail grubu oluşturulmasına,

8- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 22 Ekim 2018 Pazartesi günü saat 18:30 ’da yapılmasına

 

Karar verilmiştir.