45. Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu - 3 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

22.11.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Niyazi Karadeniz

TMMOB

Bülent Onat

TMMOB

Özgür C. Göktaş Küçük

TMMOB

Adil Akbaş

Bilgisayar M.O

İbrahim Oğur

İç M.O

Haydar Mesut Arslan

İnşaat M.O

Mustafa Yağmur

Jeoloji M.O

Serdar Ömer Kaynak

Maden M.O

Bedri Tekin

Makina M.O

Serkan Kulaksız

Meteoroloji M.O

Emre Doğan

Petrol M.O

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu üçüncü toplantısını “Çalışma programı” gündemiyle 22 Kasım 2018 tarihinde yaptı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra çalışma programı aşağıdaki şekilde oluşturuldu:

Çalışma Programı;

1- İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı yapılması,

2- İş güvenliği uzmanlarının temel özlük haklarını ve çalışma yaşamında karşılaşabilecekleri genel sorunlar ve çözüm yollarını içeren kitapçık hazırlanması,

3- İSİG eğitimlerinin müfredatları hakkında çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların mevzuatta yer alması için girişimlerde bulunmak.

4- İş Kazaları ile ilgili verilerin incelenmesi ve değerlendirilmesi,

5- TMMOB web sayfasında yer alan “İşçi sağlığı ve İş Güvenliği” butonuna işlerlik kazandırmak.

Ayrıca,

1-  “Eğitim Müfredatı Çalışması’nı” tamamlamak üzere Murat Can Ocaktan (Metalurji ve Malzeme MO) ve Eren Şahiner’in yapacağı çalışmanın mail grubuna atılmasına ve çalışma grubu üyelerinin önerilerini grupla paylaşmasına,

2- İş güvenliği uzmanlarının temel özlük haklarını ve çalışma yaşamında karşılaşabilecekleri genel sorunlar ve çözüm yollarını içeren kitapçık için İbrahim Oğur’un  yaptığı ve mail grubunda paylaştığı ön çalışma ile ilgili çalışma grubu üyelerinin görüş ve önerilerini grupta paylaşmasına,

3- Sonraki toplantıda web sayfasının içeriği ile ilgili önerilerin görüşülmesine,

4- Bir sonraki toplantının 20 Aralık 2018 tarihinde 18.30’da yapılmasına,

karar verilmiştir.