45. Dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu - 4 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

4

Toplantı Tarihi:

27.12.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Mehmet Çelik

TMMOB

Eren Şahiner

TMMOB

Fatih Yılmaz

Gemi M.O.

İbrahim Oğur

İç M.O.

Haydar Mesut Arslan

İnşaat M.O.

Mustafa Yağmur

Jeoloji M.O.

Talat Karataş

Maden M.O.

Bedri Tekin

Makina M.O.

Serkan Kulaksız

Meteoroloji M.O.

Emre Doğan

Petrol M.O.

Neval Demir

Peyzaj M.O.

 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu 4. toplantısını gündemiyle 27 Aralık 2018 tarihinde yaptı.

  1. Çalıştayın içeriğinin oluşturulması için çalışma grubu üyelerinin önerilerini bir sonraki toplantıya getirmelerine,
  2. Yerel çalıştayların bilgisinin belli oldukça mail grubuna atılmasına,
  3. 3 Mart 2019 TMMOB İş Cinayetleri İle Mücadele Günü programı için önerilerin bir sonraki toplantıya getirilmesine,
  4. Bir sonraki toplantının 24 Ocak 2019 tarihinde TMMOB’de yapılmasına,

karar verilmiştir.