45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 11 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

11

Toplantı Tarihi:

09.05.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Gülsüm SÖNMEZ

TMMOB

Ezgi PEKŞEN SOYSAL

Bilgisayar Mühendisleri Odası

M. Işık GÜRBULAK

Elektrik Mühendisleri Odası

Serap DAĞDELEN

Harita ve Kadastro M.Odası

Buket ÇELİK

İnşaat Mühendisleri Odası

Şenay GÜNEŞ

Jeofizik Mühendisleri Odası

Demet EVYAPAN

Kimya Mühendisleri Odası

Derya BARAN

Makina Mühendisleri Odası

Leman ARDOĞAN

Mimarlar Odası

Fatma DOĞAN

Peyzaj Mimarları Odası

Ceren İLTER

Şehir Plancıları Odası

 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu 11. toplantısı yapılmış olup toplantı sonucunda; 

  1. KÇG tarafından, önergelerin nasıl hazırlanmasına yönelik daha önceki önergeler incelenerek hazırlanan önerge örneklerinin WhatsApp grubu üzerinden yerellere iletilmesine,
  2. KÇG tarafından, yerel kurultay nasıl düzenlenir, hangi yöntemler kullanılabilir gibi konularda hazırlanan bilgilendirme metninin WhatsApp grubu üzerinden yerellere iletilmesine,
  3. İlk kez yerel kurultay yapacak olan yerler için kurultay hazırlık çalışmalarının tamamlanamaması durumunda kurultay tarihlerinin Eylül-Ekim aylarına ertelenmesine,
  4. 05.03.2019 tarihli 9 nolu toplantıda alınan  6 nolu karar gereği, Mücella YAPICI ile  yapılması planlanan söyleşinin, ülke gündemine yönelik yoğunluk ve yerel kurultay çalışmalarının başlaması nedeniyle kendisi ile görüşülerek uygun bir tarihe ertelenmesine,
  5. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi Eğiticisi olacak kişiler için başvuru formunun Işık GÜRBULAK tarafından hazırlanarak WhatsApp grubu üzerinden kesinleştirilmesine,
  6. Kurultay afişinin 15 Mayıs 2019 kadar netleştirilmesine,
  7. 6. Kadın Kurultayı’ nda sunulmak üzere tüm odalar ve bağlı şubelerde yapılmış veya yapılacak olan etkinliklere ilişkin afişlerin KÇG üyeleri  tarafından sekreteryaya iletilmesine,
  8. KÇG çalışma programı 10. maddesi gereği yerel kurultaylar için gruptan en az iki üyenin görevlendirilmesine,
  9. Bir sonraki toplantı tarihinin KÇG WhatsApp grubunda belirlenmesine,

 

karar verilmiştir.