45. Dönem Kadın Çalışma Grubu - 24 Nolu Toplantı Kararları (Çevrimiçi)

Toplantı No:

24

Toplantı Tarihi:

15.02.2021

Toplantı Saati:

20:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB YK

Ayşegül Akıncı Yüksel

TMMOB YK

A.Ülkü Karaalioğlu

TMMOB YK

Esen Leyla İmren

TMMOB YK

Hanze Gürkaş

TMMOB YK

Dilek Yüksel

Çevre Mühendisleri Odası

M. Işık Gürbulak

Elektrik Mühendisleri Odası

Hale Kolay

Elektrik Mühendisleri Odası

Gülefer Mete

Elektrik Mühendisleri Odası

Fatmagül Çıra

Gıda Mühendisleri Odası

Serap Dağdelen

Harita ve Kadastro M.Odası

İrem Gölay İzmitli Yıldırım

İç Mimarlar Odası

Buket Çelik

İnşaat Mühendisleri Odası

Cansu Karadeniz

Jeoloji Mühendisleri Odası

Işık Şener Aydemir

Jeoloji Mühendisleri Odası

Demet Evyapan

Kimya Mühendisleri Odası

Leman Ardoğan

Mimarlar Odası

Ayşegül Oruçkaptan

Peyzaj Mimarları Odası

Dilek Karabulut

Şehir Plancıları Odası

Esen Leyla İmren

Tekstil Mühendisleri Odası

Valide Sultan Cihan

Tekstil Mühendisleri Odası

Satıgül Kaya

Ziraat Mühendisleri Odası

Hale Atabey

Metalürji Mühendisleri Odası

Neriman Okşan Ergin

Ziraat Mühendisleri Odası

 

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 16.01.2021 tarihli toplantısında alınan 673 nolu karar uyarınca ve  “Kadına cinsiyetinden kaynaklı olarak uygulanan her türlü olumsuz davranış ve politikalara karşı mücadele yöntemlerini tanımlama ve görüş oluşturma, Kadın Kurultayı düzenlenmesi” amacıyla oluşturulan Kadın Çalışma Grubu (KÇG) 46. Dönem’de odalarından görevlendirilen üyelerle birlikte toplantısını 15 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiş olup,

Toplantı sonucunda;

1.TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryası Kuruluş ve Çalışma Yönergesinin ‘ Sekreteryanın Kuruluşu ‘ başlıklı 6. Maddesi uyarınca Sekretarya’nın;

 • Buket Çelik(İnşaat Mühendisleri Odası)
 • Leman Ardoğan(Mimarlar Odası)
 • Serap Dağdelen (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)
 • Cansu Karadeniz  (Jeoloji Mühendisleri Odası)
 • İrem Gölay İzmitli Yıldırım’ın (İç Mimarlar Odası)

Şeklinde oluşması ve sekretaryanın sekreterliğinin TMMOB içerisinde  çalışan bir teknik görevli tarafından yürütülmesi hususlarının TMMOB Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmasına,

2. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili olarak;

 • TMMOB adına TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından yapılacak Basın Açıklaması taslağının 25.02.2021 tarihine kadar KÇG Yürütme Kurulu tarafından hazırlanarak, görüşleri almak üzere KÇG’na sunulmasına,
 • 8 Mart’ta alanlarda yapılacak etkinlikler için TMMOB’li kadınlara çağrı yapılmasına,
 • Emek ve Meslek Örgütleri tarafından belirlenecek etkinlikler doğrultusunda, ortak etkinliklere katılım sağlamaya,
 • 8 Mart’ta TMMOB’li kadın üyelere e-posta ile mektup gönderilmesine,

3. Dilek ve öneri olarak sunulan;

 • Yeni dönem çalışma programının hazırlanması,
 • KÇG tarafından yapılması planlanan etkinliklerin TMMOB sayfasında yayınlanması
 • Odalarda ve İKK’larda KÇG temsilcilerinin belirlenmesi için yazı yazılması,
 • Dönem içerisinde şartlar elverdiğince tiyatro, doğa yürüyüşü, konser vb etkinliklerin yapılması,

Konularının dönem içinde gündeme alınarak değerlendirilmesine,

4. Bir sonraki toplantının yine çevrimiçi olarak, TMMOB’un uzaktan bağlantı altyapı uygunluğuna göre 1 Mart 2021Pazartesi saat 19.30’da yapılmasına karar verildi.