45. Dönem Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

27.09.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB Ana Binası

ADI SOYADI

BİRİMİ

Baki Remzi Suiçmez

TMMOB

Niyazi Karadeniz

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Betül Taşar

EMO

Hasan Demirtaş

HKMO

Altan Deniz

İçmimarlar O.

Halim Karan

İMO

Ayla Kızıltuğ

JMO

Can Aydemir Sezer

MadenMO

Haydar Şahin

MMO

Serhat Mehmet Altuner

MO

Ali İhsan İlhan

ZMO

“KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU” ilk toplantısı 27 Eylül 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’da yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Çalışma Grubu Sekreteryası belirlenmiş olup, Başkan Ali İhsan İlhan, Başkan Vekili Betül Taşar ve Yazman olarak Altan Deniz'in görevlendirilmesine,

2- Çalışma grubu iletişimi için mail grubu oluşturulmasına,

3- Çalışma grubunun toplantılara katılım konusunda hassasiyet göstermeleri gerekliliği üzerine üyelere hatırlatma yapılmasına,

4-,Çalışma grubunun hazırlayacağı rapor için içerik ve başlıkların oluşturulması amacıyla üyelerin bir sonraki toplantıya öneri ve hazırlıklı olarak gelmesine,

5- Bir sonraki toplantı da çalışma grubunun çalışma programı taslağının oluşturulmasına ve kabulünden sonra TMMOB Yönetim Kuruluna çalışma programının sunulmasına,

6- Geçmiş dönemde yapılan çalışmaların ve verilerin çalışma grubu mailinde üyelerle paylaşılmasına,

7- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat 18:30 ’da yapılmasına

 

 

Karar verilmiştir.