45. Dönem Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

31.10.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

A.Ülkü Karaalioğlu

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Elif Şengüleş Çelebi

BMO

Hasan Demirtaş

HKMO

Halim Karan

İMO

Ayla Kızıltuğ

JMO

Can Aydemir Sezer

MadenMO

Serhat Mehmet Altuner

MO

Aysun Taşçıoğlu

PMO

Demet Gürbüzler

ŞPO

Ali İhsan İlhan

ZMO

 

“KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU” ikinci toplantısı 31 Ekim 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’da yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Genel Kurul’da alınan karar gereği yapılması gereken çalıştayın Aralık ayı sonunda gerçekleştirilmesine,

2-  Çalıştayın yönetim kurulu, çalışma grubu, odalardan komisyon ve temsilci üyeler, çağrılı konuşmacılar, hukuki ve sendikal temsilciler ve konu ile ilgili uzmanların katılımı ile gerçekleştirilmesine,

3-  Çalıştayın temel başlıklarının ; mali haklar, kadro-unvan sorunları, sendikal haklar, idari yapının bozulması, ohal-khk mağduriyetleri ve belediyeler üzerine olmasına,

4-  Odalara kamu çalışanlarına dair üye tespiti, kamu özlük hakları komisyonları var ise çalışmalarına dair bilgi ve öneri istemiyle yazı yazılmasına, konu ile ilgili 9 Kasım’a kadar geri dönüş sağlanmasına,

5- Çalışma grubunun oluşturduğu çalışma programının TMMOB Yönetim Kuruluna sunulmasına,

6- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 14 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 18:30 ’da yapılmasına

 

Karar verilmiştir.