45. Dönem Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 3 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

14.11.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

A.Ülkü Karaalioğlu

TMMOB

Niyazi Karadeniz

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Elif Şengüleş Çelebi

BMO

Hasan Demirtaş

HKMO

Ayla Kızıltuğ

JMO

Can Aydemir Sezer

MadenMO

Haydar Şahin

MMO

Ali İhsan İlhan

ZMO

 

“KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU” üçüncü toplantısı 14 Kasım 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’da yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Genel Kurul’da alınan karar gereği yapılması gereken çalıştayın 15 Aralık 2018 Cumartesi gününde gerçekleştirilmesine,

2- Çalıştayın dört başlık kapsamında sunumla gerçekleştirilmesine ve sonrasında katılımcılarla birlikte forum yapılmasına,

3- Mali ve Sosyal haklar konusunda Hasan Demirtaş ve Haydar Şahin’in hazırlık yapmasına, Kadro unvan problemlerine dair Ayla Kızıltuğ’un hazırlık yapmasına, Sendikal Haklar konusunda Can Aydemir Sezer ve Betül Taşar’ın hazırlık yapmasına ve OHAL-KHK süreci için Erşat Akyazılı’nın hazırlık yapmasına,

4- Çalıştay programının bir sonraki toplantı da netleştirilmesine ve katılımcılarının belirlenmesine,

5- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 26 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 18:30 ’da yapılmasına

 

Karar verilmiştir.