45. Dönem Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 4 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

4

Toplantı Tarihi:

26.11.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Baki Remzi Suiçmez

TMMOB

Ali Burak Yener

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Betül Taşar

EMO

Hasan Demirtaş

HKMO

Halim Karan

İMO

Ayla Kızıltuğ

JMO

Can Aydemir Sezer

MadenMO

Ali İhsan İlhan

ZMO

 

“KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU” dördüncü toplantısı 26 Kasım 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’da yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Çalıştay programının netleştirilmiş hali ile TMMOB Yönetim Kuruluna sunularak duyuruya çıkılmasına,

2- Çalıştayın afişinin hazırlanmasına ve Odalara iletilmesine,

3- Kurum, meslek örgütleri ve siyasi partilere çalıştay daveti yapılmasına,

4- Çalıştay programının bir sonraki toplantı da netleştirilmesine ve katılımcılarının belirlenmesine,

5- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 5 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 18:30 ’da yapılmasına

Karar verilmiştir.