45. Dönem Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 5 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

5

Toplantı Tarihi:

05.12.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Baki Remzi Suiçmez

TMMOB

Ali Burak Yener

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Betül Taşar

EMO

Hasan Demirtaş

HKMO

Halim Karan

İMO

Ayla Kızıltuğ

JMO

Can Aydemir Sezer

MadenMO

Ali İhsan İlhan

ZMO

 

“KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU” beşinci toplantısı 05 Aralık 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’da yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Çalıştay sunum sürelerinin belirlenmesine,

2- “Kamu kavramı,Kamu hizmeti ve Kamu Personel Rejimi” başıklı sunum için  Prof. Dr. Onur Karahanoğulları ile görüşülüp davet edilmesine, “Kamu Çalışanlarının Özlük Hakları, Mali ve Sosyal Durum Analizi” sunumunu Haydar Şahin’in yapmasına, “Kamu Çalışanlarının Sendikal Hakları ve Mücadele Süreci” sunumu için Aysun Gezen ile görüşülü davet edilmesine, “OHAL Sürecinde KHK'lar ile İhraçlar ve Hak Mağduriyetleri” sunumunu

Erşat Akyazılı’nın yapmasına,

3- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 18:30 ’da yapılmasına

 

Karar verilmiştir.