45. Dönem Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 8 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

8

Toplantı Tarihi:

20.02.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Baki Remzi Suiçmez

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Elif Şengül Çelebi

BMO

Hasan Demirtaş

HKMO

Altan Deniz

İçmimarlarO

Halim Karan

İMO

Ayla Kızıltuğ

JMO

Can Aydemir Sezer

MadenMO

Ali İhsan İlhan

ZMO

 

 

“KAMUDA ÇALIŞAN MÜHENDİS, MİMAR ve ŞEHİR PLANCILARININ SORUNLARI ÇALIŞMA GRUBU” sekizinci toplantısı 20 Şubat 2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’da yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Ek gösterge talebinin takibinin yapılmasına ve meclis gündemine geldiğinde tekrar açıklamalarla desteklenmesine ve kamuoyu oluşturulmasına,

2- Çalışma grubunun çalışma programı doğrultusunda rapor hazırlanmasına başlanmasına,

3- Rapor için toplantıda konuşulan başlıklar doğrultusunda içindekiler kısmının hazırlanarak mail grubunda paylaşılmasına,

4- Rapor başlıklarının hazırlığı konusunda görevlendirilmelerin yapılması ve içindekiler paylaşımıyla birlikte çalışma grubu üyelerine ilgili konuların duyurulmasına,

5- TİS sürecinin takip edilmesine ve sürecin başlamasıyla birlikte talepler konusunda basın açıklaması hazırlanmasına,

6- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 17 Nisan 2019 Çarşamba günü saat 18:30’da yapılmasına

 

Karar verilmiştir.