45. Dönem Kanal İstanbul Raporu Komisyonu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

06.11.2018

Toplantı Saati:

13:00

Toplantı yeri            : Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

ADI SOYADI

BİRİMİ

Tores Dinçöz

TMMOB

Uğur Bayraktar

EMO

Selçuk Nas

Gemi Mak. İşl. M-MO

Bülent Hüseyinoğlu

GEMİMO

Mustafa Aksak

JMO

Coşkun Gönültaş

KMO

Esin Köymen

MO

Pınar Giritlioğlu

ŞPO

Murat Kapıkıran

ZMO

Saim Oğuzülgen

Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BAU-TÜRBAM) - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

 

Kanal İstanbul Raporu Komisyonu ilk toplantısı 6 Ekim 2018 tarihinde;

 

  • İBB meclisinde 12 Ekim 2018 tarih ve 1608 sayı ile alınan protokol
  • Teknik değerlendirmeler
  • Kamuoyu bilgilendirmeleri

gündemleriyle yukarıdaki katılımcılarla yapıldı. Toplantıda, dönem içerisinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

  1. İBB meclisinde 12 Ekim 2018 tarih ve 1608 sayı ile alınan protokol kararı incelenerek detayları aktarıldı. Protokol kapsamında (özetle);

İSKİ’nin Sazlıdere Barajı’nı içme suyu rezervinden çıkarılması, (İstanbul içme suyu rezervinin %27’si)

Proje alanında İBB kurum ve kuruluşlarına ait kanalı kesen mevcut altyapı ve ulaşım sistemlerinin deplasesinin yapılması,

 İBB ve İSKİ’ye ait taşınmazların projeye tahsis edilmesi,

TOKİ ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından arsa üretim alanlarının belirlenmesi,

Hazne taşınmazları ve meraların mera kapsamından çıkarılması ve TOKİ’ye devri,

TOKİ’ye devredilen alanlardan elde edilen gelirlerin kanal finansmanı ve kentsel dönüşüm için kullanılması,

Bu protokolün iptali için dava açılması benimsendi. Dava için komisyon üyeleri aracılığı ile şube ve oda yönetimlerine konunun aktarılması ve bir an önce dava açılması benimsendi.

Daha önceki davalarda da karşılaşıldığı gibi davanın ehliyet yönünden reddedilmesi mümkün. Ancak Danıştay’ın AOÇ davasındaki kararı bu ve benzeri konularda meslek odalarının taraf olduğunu saptıyor. Dava sürecine paralel olarak gerçekleştirilecek bir basın açıklamasının kamuoyu bilgilendirilmesine ciddi katkısı olacağı benimsendi. Tüm komisyon üyelerinden kendi şube ve odalarında dava açılmasına yönelik hazırlık talebinin iletilmesi kararlaştırıldı.

2. TMMOB bileşenlerinin bilgilendirilmesi için teknik detayları konu alan bir panel yapılması değerlendirildi. Ancak kamuoyu bilgilendirmelerinde teknik detayların ötesinde basit ve vurucu gerçeklerle projenin ekolojik, ekonomik ve ulaşım anlamında ne getirip ne götüreceğinin anlatılması benimsendi.

3. Bir sonraki toplantının 27 Kasım Salı 2018 saat 13.00’da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde yapılmasına

karar verildi.