45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 10 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

10

Toplantı Tarihi:

25.09.2019

Toplantı Saati:

14:45

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Can Deniz Akdemir

HKMO

Selma Aslan

MO

Gül Köksal

MO

Erşat Akyazı

Maden M.O.

Dilek Karabulut

ŞPO

 

“KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” onuncu toplantısı 25 Eylül 2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

 

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

 

1-  Çalışma Grubu Raporunun hazırlanmasına ilişkin Erşat Akyazı tarafından

hazırlanan içerik üzerinden görev paylaşımları yapılarak, taslakların 18 Ekim

tarihine kadar paylaşılması ve bir sonraki toplantıda derlenen rapor taslağı

üzerinden son haline getirilmesi kararlaştırıldı. Buna ilişkin;

Sosyal Sorunlar bölümü için Dilek Karabulut’un

Ekonomik Sorunlar bölümü için Selma Aslan’ın

Hukuki Sorunlar bölümü için Gül Köksal’ın

Mesleki Sorunlar bölümü için Can Deniz Akdemir’in görev alması kararlaştırıldı,

 

2- İstanbul, Diyarbakır ve İzmir’de gerçekleştirilen TMMOB KHK ile İhraç Edilen

MMŞP Yerel Çalıştaylarının sonuç bildirgelerinin derlenmesine ilişkin Deniz

Kimyon’un görev almasına ve sonuç bildirgelerin katılımcıların mail adreslerine

gönderilmesine ilişkin İstanbul için Gül Köksal’ın, İzmir için Dilek Karabulut’un ve

Diyarbakır için Can Deniz Akdemir’in görev almasına karar verildi,

 

3- Kurultaya ilişkin 18-22 Ekim 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek yerel

kurultaylarda ve 25-26 Nisan 2019 tarihindeki genel kurultaya katılıp sağlanarak

KHK ile ihraç edilen MMŞP’ın sorunlarının paylaşılmasına karar verildi,

 

4-  Yargı Reformuna ilişkin çalışma grubumuz adına bir değerlendirme bilgi notu

hazırlanmasına ilişkin Deniz Kimyon ve Dilek Karabulut’un görevlendirilmesine

karar verildi.

 

5-  Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 15 Kasım 2019 Cuma günü saat 13:00 ’da yapılmasına,

 

Karar verilmiştir.