45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 3 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

21.11.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Melda Yaman

EMO

Mustafa Erdoğan

HKMO

Can Deniz Akdemir

HKMO

Savaş Karabulut

Jeofizik M.O

Dündar Çağlan

JMO

Erşat Akyazı

Maden M.O.

Selma Aslan

Mimarlar O.

Bedri Tekin

MMO

Dilek Karabulut

Şehir Pl. O.

 

“KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” üçüncü toplantısı 21 Kasım 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- 15 Aralık 2018 tarihinde yapılacak olan Kamuda Çalışan MMŞP Sorunları Çalıştayı programı kapsamında yapılacak KHK ve İhraçlar sunumunun çalışma grubumuz tarafından yapılmasına ve bu konuda çalışma grubu üyesi Erşat Akyazı’nın görevlendirilmesine,

2- 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan “Ohal Khk’ları İle İhraç Edilen Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı” gerçekleştirmek amacıyla bir sonraki toplantıya çalıştay programı ve katılımcılar konusunda hazırlıklı gelinmesine,

3- Çalıştay sonunda mutlaka forum tartışma bölümü gerçekleştirilmesine,

4- Çalışma grubunun düzenleyeceği çalıştayın içerik olarak programlanmasının bir sonraki toplantı da karar altına alınmasına,

5- Çalıştay yer ve zaman duyurusunun hemen yapılmasına,

6- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 19 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 14:00 ’da yapılmasına

 

Karar verilmiştir.