Toplantı Kararları

Toplantı No:

33

Toplantı Tarihi:

06.05.2020

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 525: Siyasal iktidarın kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının yapısını değiştirerek etkisiz hale getirme girişimleri önceki dönemlerde olduğu gibi kanun değişikliği yolu ile yeniden gündeme getirilmiştir. Cumhurbaşkanı tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde yapılan açıklama ile TMMOB ve diğer meslek birliklerinin kanunlarında değişiklik yapılacağı ifade edilmiştir. Kamu ve toplum yararı doğrultusunda yapmış olduğumuz çalışmalar ile emek, barış ve demokrasiden yana tutumumuz nedeniyle maruz kaldığımız müdahaleye karşı gerekli mücadele programının hazırlanması ve her türlü girişimde bulunması konusunda Yürütme Kurulu’na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 526: TMMOB ve diğer meslek birliklerinin kanunlarında değişiklikler öngören girişimlerin değerlendirilmesi ve mücadele programı oluşturulması gündemi ile TMMOB Yönetim Kurulu Toplantısı, TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Yönetim Kurulu Başkanları Ortak Toplantısı, TMMOB Genel Sekreteri ile Oda Yazman (Sekreter) Üyeleri Ortak Toplantısı, TMMOB Yönetim Kurulu ile İKK Bileşenleri Ortak Toplantısı ve TMMOB ve Oda Avukatları Ortak toplantısının yapılmasına,

KARAR NO 527: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 16 Mayıs 2020 Cumartesi günü saat 12.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU(katılmadı), Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU, Feramuz AŞKIN(katılmadı), Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE(katılmadı), Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME(katılmadı), Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ