Toplantı Kararları

Toplantı No:

34

Toplantı Tarihi:

16.05.2020

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 528: TMMOB V. Danışma Kurulu Toplantısının uzaktan katılım ile gerçekleştirilmesine, tarih ve gündem belirlenmesi ile toplantı hazırlıkları konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 529: Birliğimize yönelik müdahale sürecinde kullanılmak üzere açıklayıcı ve bilgilendirici afiş, bildiri, broşür vb envanterlerin hazırlanması ve basım işleri konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 530: Birliğimizin ihtiyacı olan hukuk bilgi sistemi uygulaması alımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 531: TMMOB 45. Dönem Çalışma Raporu taslağının hazırlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 532: MÜDEK-MAK’da (Mühendislik Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu) Birliğimizi Mehmet Soğancı’nın temsil etmesine,

KARAR NO 533: Eskişehir İli Sivrihisar İlçesi Kaymaz Mahallesi’nde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. tarafından yapılması planlanan Kaymaz Altın ve Gümüş Madeni İkinci Maden Depolama Tesisi ile ilgili olarak 30.04.2020 tarihli ÇED Olumlu kararı hakkında dava açılması konusunda TMMOB Eskişehir İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 534: TMMOB‘nin 01 Nisan 2019 - 31 Mart 2020 tarihli ekli gelir, gider ve mevcut- borç  cetvellerinin kabulüne ve Genel Kurula sunulmasına,

KARAR NO 535: Sosyal medya uygulaması İnstagram üzerinden Birliğimize yönelik tehdit içerikli paylaşımı nedeniyle omer.celik hesabı hakkında hukuksal girişimde bulunulmasının uygunluğuna,

KARAR NO 536: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Fotoğraf, Film ve Karikatür Arşivi, Sergisi ve Eğitimi Yönetmeliği’nin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 537: TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 538: TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 539: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Elektrik Mühendisi Nuran ERDOĞAN, Elektrik Mühendisi Hasan Erdal ATEŞ, Hidrojeoloji Mühendisi Emrah DİRMİT,

KARAR NO 540: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Geomatik Mühendisi Atabak SADEGHI, Azerbaycan uyruklu Mimar Yusif ALIYEV, Kosova uyruklu İnşaat Mühendisi Dardan PERDIBUKA, Kosova uyruklu İnşaat Mühendisi Furkan PACARIZI, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Faig GARAZADE, Kırgızistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Temirhan MAZATOV, Suriye uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mohammed ALİ

KARAR NO 541: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 6 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU(katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE(katılmadı), Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA , Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ