Toplantı Kararları

Toplantı No:

39

Toplantı Tarihi:

04.09.2020

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 589: Yenimahalle Belediyesi tarafından 09/07/2020 tarihinde “Kent Koop Mahallesi, 15171 ada kuzeyinde ve mülkiyeti Belediyemize ait 64930 ada 1 parsel civarında bulunan 33.580m²’lik Adnan Kahveci parkının; Park ve Bahçeler Müdürlüğünce hazırlanacak avan proje kapsamında ve kontrolörlüğünde yer alacak yapıların park alanının bir bütün halinde, çevre düzenlemesi” adı ile Yap İşlet Devret modeli ile Adnan Kahveci Park alanına özel işletmeler yapılması ve bu işletmelerin 15 yıllık kullanım hakkının ilgili firmaya verilmesi konusunda gerçekleştirilen ihalenin ve ihaleye dayanak olan encümen ve meclis kararlarının iptali konusunda dava açılması için TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu'na yetki verilmesine,

KARAR NO 590: Tunceli ili, Ovacık ilçesinde yer alan, Munzur Vadisi Milli Parkı'nın oluşumunun önemli parçası ve  Munzur akarsuyunun kaynağı olan, 1. Derece Doğal Sit Alanı statüsündeki Munzur Gözelerine yapılmak istenen peyzaj projesi ile ilgili hukuksal işlem başlatılmasına, görüş oluşturmak ve raporlamak üzere komisyon kurulmasına,

KARAR NO 591: Londra merkezli "London Gerorge Orwell University" bünyesinde elektrik-elektronik, bilgisayar mühendisliği, içmimarlık, hukuk vb. bölümlerin de yer aldığı  7 fakültede toplam 16 lisans ve 15 yüksek lisans bölümünde uzaktan eğitim verildiği ifade edilen https://www.georgeorwelluniversity.com/ alan adlı web sitesi hakkında hukuksal işlem başlatılmasına,

KARAR NO 592: TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Necdet Evlimoğlu’nun, Aydın İKK çalışmalarında yaşanan sorun dolayısı ile yazmış olduğu dilekçe ile Elektrik Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan konuyla ilgili istenen açıklamalar değerlendirilmiş olup; Birlik görüşlerimizin aktarılması için Aydın İl Koordinasyon Kurulu ile toplantı yapılması, gerek duyulursa görüş ve değerlendirmelerimizin kamuoyu ile paylaşılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 593: TMMOB 45. Dönem Çalışma Raporu ve Söylediklerimiz ile Genel Kurul için gerekli envanterlerin basımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 594: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu Delegelerine dağıtılmak üzere tükenmez kalem ve not defteri alımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 595: TMMOB Teoman Öztürk Öğrencievi ve Sosyal Tesisi’nde odada tek kişi olarak konaklamak isteyenlerden kahvaltı dahil aylık 1500 TL  alınmasının uygunluğuna,

KARAR NO 596: Genel Kurul tarihleri kesinleşen Odalarımızın Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyelerimizin TMMOB gözlemcisi olarak atanmalarına,

 

ODA                                                              GÖZLEMCİ                           TARİH

Mimarlar Odası                                  Halil KAVAK                                       18-19 Eylül 2020

İnşaat Mühendisleri Odası                 Ayşegül ORUÇKAPTAN                   19 Eylül 2020

Jeofizik Mühendisleri Odası              Birkan SARIFAKIOĞLU                    19 Eylül 2020

Meteoroloji Mühendisleri Odası         Yaşar ÜZÜMCÜ                                 19 Eylül 2020

Şehir Plancıları Odası                        Niyazi KARADENİZ                           19 Eylül 2020

 

KARAR NO 597: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 25 Eylül 2020 Cuma günü saat 18.00’da yapılmasına,

 

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ(Katılmadı), M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ  , Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER(Katılmadı, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN(Katılmadı), Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ