Toplantı Kararları

Toplantı No:

40

Toplantı Tarihi:

25.09.2020

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 598: TMMOB 46. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği Taslağının 45. Olağan Genel Kurula sunulmasına,

KARAR NO 599: TMMOB Demirbaş Defteri‘nde görülen ve atıl duruma düşmüş malzemelerin kayıttan çıkarılması ile ilgili TMMOB Saymanı, Genel Sekreteri ve Muhasebe Görevlisi tarafından 21 Eylül 2020 tarihinde hazırlanan raporun uygunluğuna, varsa maddi hataların düzeltilmesine,

KARAR NO 600: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu'na taşınmak üzere TMMOB Yönetmelikleri ile ilgili değişiklik önerilerinin görüşülmesi için Oda Sekreter/Yazman Üyeleri ile toplantısı yapılmasına,

KARAR NO 601: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu öncesi Oda Yönetim Kurulu Başkanları ile toplantısı yapılmasına, 

KARAR NO 602: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu'na taşınmak üzere karar önergeleri hazırlamak konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 603: OHAL KHK’ları ile ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunlarının çözümüne katkı sağlamaya yönelik hukuksal çalışma yapılması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 604: Sinop’ta yapılması planlanan Sinop Nükleer Güç Santrali projesi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca verilen 11.09.2020 tarihli Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu kararına karşı dava açılmasına,

KARAR NO 605: Muğla ili Bodrum ilçesinde, mülkiyeti Maliye Hazinesine kayıtlı olup özelleştirme kapsamına alınan bazı bölgeler ile ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca yapılan 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine karşı dava açılmasına,

KARAR NO 606: TMMOB Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 607: (01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019) gerçekleşen gelir - gider bütçesi ile 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle üye sayısı bilgilerini; 12 Şubat 2020 tarih ve 310 sayı,  11 Haziran 2020 tarih ve 935 sayı,  21 Temmuz 2020 tarih ve 1089 sayı, 17 Eylül 2020 tarih ve 1318 sayılı yazılarımız ile tekraren istenmiş olmasına rağmen Birliğimize iletmeyen TMMOB Orman Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun uyarılmasına, TMMOB Disiplin Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda işlem yapılacağının bildirilmesine,

KARAR NO 608: TMMOB rozeti yaptırılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 609: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın; Konya şube hizmetlerinde kullanılan, Konya İli, Selçuklu İlçesi, 10 Mahallesi, 12518LI Pafta, 943 Ada, 42 Parselde kayıtlı kagir apartmanın arsa payı 2/181 olan, 10 ve 11 Numaralı iki bağımsız bölümünün Oda adına satışı ve tapu işlemleri konusunda Konya Şube Yönetim Kurulu II. Başkanı Abdullah Tekin Turanoğlu ile Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Saadettin Sami Çetinkaya'nın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 610: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın; Konya İli, Meram İlçesi, Havzan Mahallesi, Babil Sokak, 2823 Ada, 41 Parselde bulunan 9 nolu bağımsız bölümün Oda adına alımı ve tapu işlemleri konusunda Konya Şube Yönetim Kurulu II. Başkanı Abdullah Tekin Turanoğlu ile Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Saadettin Sami Çetinkaya'nın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 611: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Urfan ALIMOV, Arnavutluk uyruklu Bilgisayar Mühendisi Naisila PUKA, Cezayir uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mounir ABDERRAHMANI, İran uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Ali SHEIKHZADEH, Mali uyruklu Elektronik Mühendisi Amadou TRAORE, İran uyruklu Elekrik ve Elektronik Mühendisi Arash ASHRAHNEJAD, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ahad SULEYMANLI, Afganistan uyruklu İnşaat Mühendisi Muhammad LEMAR ZALMAI, Bugaristan uyruklu Tekstil Mühendisi Hayri Mustafa DURMUSH,

KARAR NO 612: TMMOB 45. Dönem çalışmalarında gösterdikleri özverili çalışmalar, katkı ve desteklerinden dolayı dönem boyunca onurlu yürüyüşümüzde bizimle birlikte olan tüm üyelerimize, Odalarımızın Yönetim Kurulu Üyelerine, İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımıza, TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyelerine, TMMOB Denetleme Kurulu üyelerine, TMMOB Danışma Kurulu üyelerine, TMMOB Çalışma Grubu/Komisyon üyelerine, Oda Çalışanlarına, TMMOB çalışanlarına, emek ve meslek örgütlerinin yöneticilerine ve tüm TMMOB dostlarına teşekkür edilmesine,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ(Katılmadı), Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER(Katılmadı), Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK(Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ