Toplantı Kararları

Toplantı No:

42

Toplantı Tarihi:

24.10.2020

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 615: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu‘nun çoğunluklu olarak 4-5 Aralık 2020 tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB’de (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara) toplanmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulun 11-12 Aralık 2020 tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle) çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanmasına; seçimlerin çoğunluk sağlandığı takdirde 6 Aralık 2020, çoğunluk aranmaksızın 13 Aralık 2020 Pazar günü Saat 09:00-17:00 arasında TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle) yapılmasına,

  •  

1. Açılış ve Divan Seçimleri,

2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,

3. Gündemin Karara Bağlanması,

4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,

5. Konukların Konuşmaları,

6. Komisyonların Seçimi,

-Yönetmelikler Komisyonu

-Kararlar Komisyonu

-Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

-Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi,

8. 45. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,

9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,

11. Dilek ve Öneriler

12. Seçimler

KARAR NO 616: 5 Ekim 2020 tarih ve 613 sayılı Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda Birlik çalışmalarının sürdürülebilmesi için TMMOB Çalışma Programı hazırlanmasına, Çalışma Programı hazırlık sürecinde birimlerin katkı ve önerilerinin alınmasına, bunun için gerekli toplantıların düzenlenmesine, taslak oluşturmak üzere Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 617: TMMOB 45. Dönem V. Danışma Kurulu toplantısının 1 Kasım 2020 Pazar günü 14.00'de uzaktan katılımlı olarak düzenlenmesine,

KARAR NO 618: Ülkemizdeki madencilik faaliyelerinin; arama ve işletme süreçlerinin değerlendirilmesi ve yaratılan tahribatın tespit edilerek raporlanması için Oda temsilcileri ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılımı ile takip komisyonu kurulmasına,

KARAR NO 619: TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Mali İşler Yönetmeliğinin uygunluğuna,

KARAR NO 620: TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Yönetmeliğinin uygunluğuna,

KARAR NO 621: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mali İşler ve Bütçe Uygulama Yönetmeliğinin uygunluğuna,

KARAR NO 622: TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 623: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 624: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın; Hatay şube hizmetlerinde kullanılan, Hatay İli, Antakya Merkez İlçesi, 1. Mıntıka 363 Ada, 248 Parselde kayıtlı, Kanatlı Mah. Yutman Sok. Onur Çinçin Apt. No: 23/6 adresinde bulunan bağımsız bölümün Oda adına satışı konusunda Hatay Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet SEVER ile Şube Yönetim Kurulu Yazman Oktay ABACI'nın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 625: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Bilgisayar Mühendisi Hakan ÖZKAYA,

KARAR NO 626: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Türkmenistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nobatgeldi GELDIMAMMEDOV, Suriye uyruklu Bilgisayar Mühendisi Abdullah AL TIYB, Kosava uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Ozan ÇARIKÇI,

KARAR NO 627: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 13 Kasım 2020 Cuma günü saat 19.30’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ(Katılmadı), M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ  , Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU(Katılmadı), Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN(Katılmadı), Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ