Toplantı Kararları

Toplantı No:

46

Toplantı Tarihi:

16.01.2021

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 660: TMMOB Burdur İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Burdur Temsilcisi Veli Ulaş Özdemir’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Burdur Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 661: Radyo Elektroniği İmalat ve Teknolojisi Mühendisliği lisans alanında diploma denklik belgesi alan yabacı uyrukluların TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'na kaydolmalarına ve kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,

KARAR NO 662: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'nın Ankara Şube Yönetim Kurullarında yaşanan gelişmeler konulu yazısına ilişkin olarak;

“Odalar mevcut olanak, Oda tüzük ve ana yönetmeliklerinde belirlenen koşullara göre, Genel Kurulların kararlarıyla, Oda tüzüğü ya da ana yönetmeliği hükümleri içinde görevli ve yetkili olmak üzere Şubeler açabilirler.“ şeklinde düzenlenmiş olan TMMOB Ana Yönetmeliği 54. Maddesinin açık olduğunun ve bu bağlamda Birlik Yönetim Kurulunca yapılacak herhangi bir işlem olmadığının, konuyla ilgili gereğinin yapılması hususunun Odaların sorumluluğunda olduğunun Odaya bildirilmesine,

KARAR NO 663: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Komisyonu toplantısına Birliğimizi temsilen Bedri Tekin’in (Makina Mühendisi) katılmasına,

KARAR NO 664: Türkiye'de Maske, Dezenfektan ve Aşı Gerçeği başlıklı Çalıştayın 6 Şubat 2021 tarihinde uzaktan katılımlı olarak gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 665: Toplumsal Cinsiyet Eğitiminin, 30 Ocak 2021 tarihinde, TMMOB Yönetim, Onur, Denetleme Kurul üyeleri, Oda Yönetim, Onur, Denetleme Kurul üyeleri, İl/İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterlerinin uzaktan katılımı ile gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 666: 2021 yılı Merkezi Bütçesi Kimin Bütçesi başlıklı Panelin 23 Ocak 2021 tarihinde uzaktan katılımlı olarak gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 667: Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 9 Ocak 2021 tarih 3 Sıra Nolu Genelgesi ile ilgili basın açıklaması yapılmasına ve hukuksal işlem başlatılmasına,

KARAR NO 668: Odalarımız tarafından verilen Bilirkişilik Temel Eğitimi ücretinin, 2021 yılı Ocak – Aralık dönemini kapsamak üzere üyelerimiz için 850 TL, üye olmayan kişiler için 1000 TL olarak, Yenileme Eğitimi ücretinin üyelerimiz için 250 TL, üye olmayan kişiler için 300 TL olarak belirlenmesine, 

KARAR NO 669: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu’nun, Adil Güneş Akbaş (Bilgisayar M.O.), Aydın Keçeci (Elektrik M.O.), H.Selim Arun (Fizik M.O.), Bedri Bulut Akbulut, (Gemi Mak. İşl. MO), Eylem Başak Kaya Çetiner (Gıda M.O.), Bektaş Kaya (Harita ve Kad. M.O.), Mehmet Şanlıtürk (İÇMO), Beste Ardıç Arslan (İnşaat M.O.), Mustafa Yağmur (Jeoloji M.O.), Enis Tolga Eroğlu (Kimya M.O.), Kutay Erbayat (Maden MO), Bedri Tekin  (Makina M.O.), Mehmet Can Baybora (Meteoroloji M.O.), Hazeli Akgöl (Mimarlar O.), Gürkan Konuksever (Peyzaj M.O.), Necati Caner Altay (Şehir Pl. O.), Hazeli Akgöl (M.O.), Cem Naya (Tekstil M.O.), Züleyha Oğuz (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Mehmet Besleme, Hüsnü Meydan ve Turgay Aldı’nın sorumlu olmasına,

KARAR NO 670: Gıda Politikaları Çalışma Grubu’nun, Petek Ataman (Gıda M.O.), Beray Cirit (Kimya M.O.), Murat Aslan (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Recep Özmetin, Mehmet Besleme, Özden Güngör ve Yusuf Songül’ün sorumlu olmasına,

KARAR NO 671: LPG Çalışma Grubu’nun, Doğan YIldırım (Çevre M.O.), Olgay Çıplak (Gemi Mak. İşl. MO), Onur Sevencan (Harita ve Kad. M.O.), Ceylan Özkul (İnşaat M.O.), Melisa Kaya (Jeoloji M.O.), Halil Kavak (Kimya M.O.), Mehmet Coşkun Doğanay (Maden MO), Tahsin Akbaba (Makina M.O.), Mahmut Gazi Ağdağ (Tekstil M.O.), Ahmet Çolak (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Mehmet Besleme ve Mehmet Çelik’in sorumlu olmasına,

KARAR NO 672: Bilirkişilik Çalışma Grubu'nun Mutlu Payaslıoğlu (Bilgisayar M.O.), Sırdaş Karaboğa (Elektrik M.O.), Hasan Can Karakuş (Fizik M.O.), Salih Bilal (Gemi Mak. İşl. M.O.), Dilek Akan (Gıda M.O.), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kad. M.O.), Hürana Güngör (İÇMO), Erdoğan Balcıoğlu (İnşaat M.O.), A. Uğur Gönülalan (Jeofizik M.O.), Mustafa Yağmur (Jeoloji M.O.), Sıdıka Yasemin Baydar (Kimya M.O.), Niyazi Karadeniz (Maden MO), Harun Erpolat (Makina M.O.), Erdoğan Bölük (Meteoroloji M.O.), Leman Ardoğan (Mimarlar O.), Selin Elmas Özkan (Peyzaj M.O.), Erkan Çakır (Şehir Pl. O.), Güngör Durur (Tekstil M.O.), Mehtap Ercan Bilgen (Ziraat M.O.)’nden oluşmasına, Çalışma Grubundan Hanze Gürkaş, Hüsnü Meydan, Ayşegül Akıncı Yüksel’in sorumlu olmasına,

KARAR NO 673: Kadın Çalışma Grubu'nun, Zühre Kordon Akın (Bilgisayar M.O.), Dilek Yüksel (Çevre M.O.), Gülefer Mete (Elektrik M.O.), Burçin Gülşah Düzülütaş (Gemi Mak. İşl. M.O.), Fatmagül Çıra (Gıda M.O.), (Serap Dağdelen (Harita ve Kad. M.O.), İrem Gölay İzmitli Yıldırım (İÇMO), Buket Çelik (İnşaat M.O.),  Işık Şener Aydemir (Jeoloji M.O.), Banu Kekeç Saçın (Maden MO), Nazan Irmak (Makina M.O.), Ahu Soylu (Meteoroloji M.O.), Leman Ardoğan (Mimarlar O.), Gizem Karabay Can (Peyzaj M.O.), Dilek Karabulut (Şehir Pl. O.), Esen Leyla İmren (Tekstil M.O.), Neriman Okşan Ergin (Ziraat M.O.)’den oluşmasına, Çalışma Grubundan Ayşegül Oruçkaptan, Ayşegül Akıncı Yüksel, Ülkü Karaalioğlu, Hanze Gürkaş, Gizem Karabay Can, Esen Leyla İmren’in sorumlu olmasına,

KARAR NO 674: Yapı Denetimi Çalışma Grubu’nun Fatih Mardinoğlu (Elektrik M.O.), Eray Yıldız (Harita ve Kad. M.O.), Naci Yalçın (İÇMO), Hüseyin Kaya (İnşaat M.O.), M. Emre Kıbrıs (Jeoloji M.O.), Ali Uğurlu (Kimya M.O.), İlker Ertem (Maden MO), Sadettin Özkalender (Makina M.O.), Hayati Akyüz (Meteoroloji M.O.), Leman Ardoğan (Mimarlar O.), Mercan Ada Yıldırım (Peyzaj M.O.), Muhammet Temel (Ziraat M.O.)’den oluşmasına, Çalışma Grubundan Selçuk Uluata, Ufuk Ataç ve Tores Dinçöz’ün sorumlu olmasına,

KARAR NO 675: Ücretli Çalışan-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’nun İsmail Burak İmrek (Bilgisayar M.O.), Zeynep Tuğcu Hasırcı (Elektrik M.O.), Hasan Can Karakuş (Fizik M.O.), Yunus Emre Aşkın (Gemi Mak. İşl. M.O.), Kadir Dağhan (Gıda M.O.), Mert Özdağ (Harita ve Kad. M.O.), Can Dirlik (İnşaat M.O.),  Cansu Karadeniz (Jeoloji M.O.), Cem Lafcı (Maden MO), Deniz Alp Yılmaz (Makina M.O.), Rahşan Özdere Çin (Meteoroloji M.O.), Bilal Emre Arslan (Peyzaj M.O.), Ceren İlter (Şehir Pl.O.), Mert Ulaş Dişbudak (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Baki Remzi Suiçmez ve Şerefhan Aydın’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 676: Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu'nun Gönül Yalçın Geçgil (Bilgisayar M.O.), Sedat Gökmenoğlu (Elektrik M.O.), Abdullah Zararsız (Fizik M.O.), Hatice Yılmaz (Gemi Makina İşl.M.O.), Ferda Gençay (Gıda M.O.), Mustafa Erdoğan (Harita ve Kad.M.O.), Nihan Hazar (İÇMO), Oytun Gökten (İnşaat M.O.), Seçkin Gülbudak (Jeoloji M.O.),  Selim Altun (Maden M.O.), Haydar Şahin (Makine M.O.), Emin Servet Günyel (Meteoroloji M.O.), Nihal Evirgen (Mimarlar O.), Gamze Parlayan Narin (Peyzaj M.O.), Gencay Serter (Şehir Pl.O.), Ali İhsan İlhan (Ziraat M.O.)’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Ayşegül Oruçkaptan, Cihan Dündar ve Baki Remzi Suiçmez’in sorumlu olmasına,

KARAR NO 677: Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu’nun Şaban Filiz (Elektrik M.O.), İbrahim Kayhan (Fizik M.O.), Mehmet Murat Nurova (Gemi Mak. İşl. M.O.), Kadir Dağhan (Gıda M.O.), Mücahit Akkoç (İnşaat M.O.), Güven Boz (Jeoloji M.O.), Nadir Avşaroğlu (Maden M.O.),  Selim Ulukan (Makina M.O.), İmran Karaman (Mimarlar O.), Fatma Doğan (Peyzaj M.O.), Hasan Aksu (Şehir Pl.O.), Mahinur Şahbaz Karabulut (Ziraat M.O.) ’dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Ekrem Poyraz, Ali Burak Yener ve Mehmet Çelik’in sorumlu olmasına,

KARAR NO 678: Engelli Mühendis Mimar Çalışma Grubu’nun Ömer Özgül (Fizik M.O.), Burçin Gülşah Düzülütaş (Gemi Makinaları İşl.M.O.), Ferda Gençay (Gıda M.O.), Muhittin İnce (İÇMO), Ayşe Baysal (İnşaat M.O.), Rıza Soypak (Jeoloji M.O.), Zahide Öğüt (Maden M.O.), Elif Canlı (Makine M.O.), Ayşegül Badur (Peyzaj M.O.), Hasan Aksu (Şehir Pl.O.), Vildan Zuhal Kılınçoğlu (Ziraat M.O.)’ndan oluşmasına, Çalışma Grubundan Recep Özmetin, Ata Can Kale ve Ayşegül Oruçkaptan’ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 679: Mesleki Denetim Çalışma Grubu'nun Alper Pasha (Bilgisayar M.O.), Emir Birgün (Elektrik M.O.), Abdullah Zararsız (Fizik M.O.), Gizem KAYIŞOĞLU (Gemi Makinaları İşl.M.O.), Esef Özat (Gıda M.O.), Çiğdem Yıldız (Harita ve Kad.M.O.), Müveddet Hanze Gürkaş (İÇMO), Sıdıka Gülsün Parlar (İnşaat M.O.), Halil İbrahim Yiğit (Jeoloji M.O.), Necmi Ergin (Maden M.O.), Harun Erpolat (Makina M.O.), İsmail Küçük (Meteoroloji M.O.), Özay Yerlikaya (Peyzaj M.O.), Hülya Çetinkaya (Şehir Pl.O.), Ahmet H.Dinçer (Tekstil M.O.), Ali Şenay (Ziraat M.O.)'dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Ufuk Ataç, Hanze Gürkaş, Selçuk Uluata ve Tores Dinçöz'ün sorumlu olmasına,

KARAR NO 680: Enerji Çalışma Grubu'nun Teoman Alptürk (Elektrik M.O.), Burçin Nekaya (Fizik M.O.), Merve Gül Çıvgın (Gemi Makina İşl.M.O.), Burak Kukul (Harita ve Kad.M.O.),Veysel Baycan (İÇMO),  İhsan KAŞ (İnşaat M.O.), Çetin Koçak (Jeofizik M.O.), Tevfik Fikret Tekin (Jeoloji M.O.), Ş.Işın Çavdar (Kimya M.O.), Selami Leloğlu (Maden M.O.), Oğuz Türkyılmaz (Makina M.O.), Ali Gündüz (Meteoroloji M.O.), Bilal Emre Arslan (Peyzaj M.O.), Gözde Güldal (Şehir Pl.O.), Ahmet Çolak (Ziraat M.O.)'dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Mehmet Besleme, Bülent Toka, Cihan Dündar, Niyazi Karadeniz, Tevfik Peker, Ufuk Ataç ve Alişan Yılmaz'ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 681: Mevzuatı İzleme Çalışma Grubu'nun Sedat Nuri Gülşen (Elektrik M.O.), Abdullah Zararsız (Fizik M.O.), Atılay Özay (Gemi Makinaları İşl.M.O.), Atakan Güna (Gıda M.O.), Cengiz Dağdalan (Harita ve Kad.M.O.), Tuğkan İnan (İÇMO), Ali Rıza Yücel (İnşaat M.O.), A.Uğur Gönülalan (Jeofizik M.O.), Faruk İLGÜN (Jeoloji M.O.), Talat Karataş (Maden M.O.), Özlem Aytok (Peyzaj M.O.), Pınar Yurdadön (Şehir Plancıları O.), M.Bülent Torunbalcı (Ziraat M.O.)'dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Baki Remzi Suiçmez ve Mehmet Çelik'in sorumlu olmasına,

KARAR NO 682: KHK Çalışma Grubu'nun Ozan Devrim Yay (Çevre M.O.), Mehmet Kara (Elektrik M.O.), Gizem Çevik (Gemi Makinaları İşl.M.O.), Can Deniz Akdemir (Harita ve Kad.M.O.), Burcu Yazgan (İÇMO), Özgür Topçu (İnşaat M.O.), Dündar Çağlan (Jeoloji M.O.), M.Erşat Akyazılı (Maden M.O.), Mehmet Sarıca (Makina M.O.), Ömer Faruk Aytin (Peyzaj M.O.), Dilek Karabulut (Şehir Pl.O.), Şihat Şengal (Ziraat M.O.)'dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Şerefhan Aydın ve Deniz Kimyon Tuna'nın sorumlu olmasına,

KARAR NO 683: Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu'nun Mehmet Özdağ (Elektrik M.O.) Çağıl Kaderoğlu (Fizik M.O.), Emre Taykın (Gıda M.O.), Hakan Çavuş (Harita ve Kad.M.O.), Simay Özkan (İÇMO), Buket Çelik (İnşaat M.O.), Cem Demirel (Jeofizik M.O.), H.Ayla Çelenk (Jeoloji M.O.), Fırat Ayan (Kimya M.O.), Selim Altun (Maden M.O.), Mehmet Seren Korkmaz (Meteoroloji M.O.), Tezcan Karakuş Candan (Mimarlar O.), Barış Işık (Peyzaj M.O.), Gencay Serter (Şehir Pl.O.), Nevzat Özer (Ziraat M.O.)'den oluşmasına, Çalışma Grubundan Cemalettin Küçük, Hüsnü Meydan, Cihan Dündar, Ayşegül Oruçkaptan, Halil Gezer, Özden Güngör ve Gizem Karabay Can'ın sorumlu olmasına,

KARAR NO 684: Tunceli Munzur Gözeleri Raporu Komisyonu'nun Şemsettin Şimşek (Harita ve Kad.M.O.), Cem Artantaş (İÇMO), Baki Arslan (İnşaat M.O.), Düzgün Esina (Jeoloji M.O.), Ümit Can Sarı (Kimya M.O.), Cem Lafcı (Maden M.O.), Özcan Karadağ (Mimarlar O.), Halim Perçin (Peyzaj M.O.), Ayhan Erdoğan (Şehir Pl.O.) oluşmasına, Komisyondan Cemalettin Küçük, Deniz Aydın ve Baki Remzi Suiçmez'in sorumlu olmasına,

KARAR NO 685: Maske ve Dezenfektan Üretiminde Mevcut Durum Çalışma Grubu'nun S.Çetin Tekin (Fizik M.O.), F.Mehlika KOÇ (Kimya M.O.), Ümit Türkmen (Kimya M.O.), Niyazi Kandar (Makina M.O.), Gökberk Devrim (Tekstil M.O.), Cem Özkan (Ziraat M.O.)'dan oluşmasına, Çalışma Grubundan Mehmet Besleme, Esen Leyla İmren, Yusuf Songül ve Tevfik Peker'in sorumlu olmasına,

KARAR NO 686: Büyük Mega Projelerin Süreçleri ve Sonuçlarının Takibi Çalışma Grubu'nun A.Yaşar Canga (Gemi Makinaları İşl.M.O.), Çağkan İnan (İÇMO), Öznur Selçuk Uygun (İnşaat M.O.), Cihat Avşar (Jeoloji M.O.), Ayşe Münevvet Yeşil (Kimya M.O.), Ümit Kılıç (Maden M.O.), A.Selçuk Soylu (Makina M.O.), Esin Köymen (Mimarlar O.),  Yasin Otuzoğlu (Peyzaj M.O.), Pelin Pınar Giritlioğlu (Şehir Pl.O.), Murat Kapıkıran (Ziraat M.O.)'dan oluşmasına, Çalışma Grubu'ndan Ayşegül Oruçkaptan, Orhan Sarıaltun, Halil Gezer, Tores Dinçöz, Mücella Yapıcı, Hüseyin Atıcı ve Özden Güngör'ün sorumlu olmasına,

KARAR NO 687: Türkiye Varlık Fonu Çalışma Grubu'nun A.Yaşar Canga (Gemi Makinaları İşl.M.O.), Şerafettin Tolga Gürsoy (İÇMO), Özer Akkuş (İnşaat M.O.), Ayhan Yılmaz (Jeoloji M.O.), Erkin Etike (Kimya M.O.), Veyis Sır (Maden M.O.), A.Selçuk Soylu (Makina M.O.), Aynur Bektaş (Meteoroloji M.O.), Mürsel Selçuk (Mimarlar O.), Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu (Peyzaj M.O.), Yener Ataseven (Ziraat M.O.)'den oluşmasına, Çalışma Grubu'ndan Cemalettin Küçük, Feramuz Aşkın, Baki Remzi Suiçmez, Hüseyin Atıcı ve Selçuk Uluata'nın sorumlu olmasına,

KARAR NO 688: Uzaktan Meslek İçi Eğitim ve Ölçümleme Çalışma Grubu'nun Mehmet Potur (Bilgisayar M.O.), Kenan Soykan (Elektrik M.O.), Doğan Yıldırım (Çevre M.O.), Abdullah Zararsız (Fizik M.O.), Ferit Arıcı (Gıda M.O.), Çağrı Bulhaz (İÇMO), Başak Budak (İnşaat M.O.), M.Emre Kıbrıs (Jeoloji M.O.), Özge Özkılınç (Kimya M.O.), İzzet Demir (Maden M.O.), Mehmet Soğancı (Makina M.O.), Mehmet Seren Korkmaz (Meteoroloji M.O.), Metin Karadağ (Mimarlar O.), Hüseyin Burak Sevim (Peyzaj M.O.), Pelin Pınar Giritlioğlu (Şehir Pl.O.), Yener Ataseven (Ziraat M.O.)'den oluşmasına, Çalışma Grubu'ndan Ayşegül Oruçkaptan, Mehmet Besleme, Cem Nuri Aldaş ve Tevfik Peker'in sorumlu olmasına,

KARAR NO 689: Sanayi Çalışma Grubu'nun Mehmet Rıfat Göksu (Çevre M.O.), Tarık Ciğer (Elektrik M.O.), S.Çetin Tekin (Fizik M.O.), Veysi Başhan (Gemi Makinaları İşl.M.O.), Recep Özmetin (Gıda M.O.), Ömer Sencar (İÇMO), Selim Tulumtaş (İnşaat M.O.), Süleyman Şimşek (Kimya M.O.), Nadir Avşaroğlu (Maden M.O.), A.Selçuk Soylu (Makina M.O.), Esra Oğuz (Şehir Pl.O.), Güngör Durur (Tekstil M.O.), Murat Aslan (Ziraat M.O.)'dan oluşmasına, Çalışma Grubu'ndan Tevfik Peker, Hüseyin Atıcı, Cem Nuri Aldaş, Turgay Aldı, Halil Kavak, Feramuz Aşkın, Recep Özmetin ve Emre Metin'in sorumlu olmasına, 

KARAR NO 690: Doğa Kaynaklı Afetler Çalışma Grubu'nun Örgen Uğurlu (Çevre M.O.), Burçin Gülşah Düzülütaş (Gemi Makinaları İşl.M.O.), İbrahim Uğur Toprak (Gıda M.O.), Dilan Kırmızı (Harita ve Kadastro M.O.), Nur Gül Arslan (İÇMO), Jale Alel (İnşaat M.O.), Yazgan Kırkayak (Jeoloji M.O.), Işıl Öncü (Kimya M.O.), Ayşen Erten (Maden M.O.), Mehmet Soylu (Meteoroloji M.O.), Oğuz Develi (Mimarlar O.), Elvin Sönmez Güler (Peyzaj M.O.), Arzu Başaran Uysal (Şehir Pl.O.), Ali İhsan İlhan (Ziraat M.O.)'dan oluşmasına, Çalışma Grubu'ndan Ayşegül Oruçkaptan, Cihan Dündar, Murat Fırat, Ali Burak Yener, Orhan Sarıaltun, Mücella Yapıcı ve Ayşegül Akıncı Yüksel'in sorumlu olmasına,  

KARAR NO 691: Uzaktan Mühendislik Eğitimi ve Akreditasyonu Değerlendirme Çalışma Grubu'nun Ali Ekber Özdemir (Elektrik M.O.), Çağıl Kaderoğlu (Fizik M.O.), Görkem Kökkülünk (Gemi Makinaları İşl.M.O.), Aykut Aytaç (Gıda M.O.), Murat Selim Çepni (Harita ve Kad.M.O.), Ajda Zaim (İÇMO), Taylan Ulaş Evcimen (İnşaat M.O.), M.Emre Kıbrıs (Jeoloji M.O.), M.Arif Neşet Kadırgan (Kimya M.O.), Müfit Gülgeç (Makina M.O.), Burcu Güney (Meteoroloji M.O.), Tonguç Akış (Mimarlar O.), Şükran Şahin (Peyzaj M.O.), Arzu Başaran Uysal (Şehir Pl.O.), Binnaz Meriç Kaplangiray (Tekstil M.O.), Cem Özkan (Ziraat M.O.)'dan oluşmasına, Çalışma Grubu'ndan Mehmet Besleme, Deniz Aydın, Cem Nuri Aldaş ve Tevfik Peker'in sorumlu olmasına,

KARAR NO 692: Birlik çalışanlarının 2021 yılı ücret artışı konusuyla ilgili görüşmeler ve hazırlık yapmak üzere II. Başkan Selçuk Uluata ve Sayman Üye Tores Dinçöz'e görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 693: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Makina Mühendisi Kıvanç Arslan Coşkun,

KARAR NO 694: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Kosova uyruklu Bilgisayar Mühendisi Sema ŞALA, Pakistan uyruklu Makina Mühendisi Muhammad KHAN, Arnavutluk uyruklu Mimar Gerta AJAZI, Özbekistan uyruklu Radyo Elektroniği İmalat ve Teknolojisi Mühendisi Sheroz KHAYDAROV, Suriye uyruklu İnşaat Mühendisi Musaab HILAL,

KARAR NO 695: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunmadığının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Yunanistan uyruklu Mimar Iesim CHAIROULA,

KARAR NO 696: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 7 Şubat 2021 Pazar günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME,Ü Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN  , Baki Remzi SUİÇMEZ