Toplantı Kararları

Toplantı No:

47

Toplantı Tarihi:

07.02.2021

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 697: 10 Ekim Ankara Katliamında kullanılan patlayıcı malzemelerini temin edenler hakkında ihbar yapılmış olmasına rağmen, işlem yapmayarak görevini ihmal eden ve suç delillerini gizleyen, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ve bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünde 2015 yılında görev yapan sıralı yetkililer hakkında yapılan suç duyurusunun uygunluğuna ve gerekli hukuksal işlemlerin yapılmasına,

KARAR NO 698: TMMOB Salda Gölü Raporunun İngilizce tercümesinin yaptırılması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 699: TMMOB Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Uncu’nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 700: TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Topçu’nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 701: TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu Başkanı Derya Ünver’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 702: TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi Başkanı E.Betül Gemalmaz Dikici’nin atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Balıkesir Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 703: TMMOB Bitlis İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Jeofizik Mühendisleri Odası Bitlis İl Temsilcisi Hilal Özdoğan’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeofizik Mühendisleri Odası Bitlis İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 704: TMMOB Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi Erol Perçin’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 705: TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ferudun TETİK’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 706: TMMOB Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Başkanı Doğan Hatun’un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 707: TMMOB Hatay İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makine Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği Sekreter Üyesi Ufuk Akdeniz’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makine Mühendisleri Odası Hatay İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 708: TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Cevahir Efe Akçelik’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 709: TMMOB Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat  Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilcisi Dr.Erol Özkan’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 710: TMMOB Manisa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilcisi  Nilgün Gökarslan’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makine Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 711: TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilcisi  Aydın Aslan’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Mardin İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 712: TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Elektrik  Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Başkanı Seyfettin Atar’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 713: TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Murat Yazıcı’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 714: TMMOB Samsun İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Veli Kebapcı’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 715: TMMOB Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Cemal Polat’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 716: TMMOB Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Van Şubesi Başkanı Barış Kartal’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Van Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 717: TMMOB Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sadık Sarımehmet’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 718: Birlik çalışanlarının 31 Aralık 2020 tarihindeki brüt ücretlerine ve sosyal yardımlara, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %15 oranında artış yapılmasına, Birlik Mali Müşaviri ve sosyal medya hizmet sözleşmesi ücretine aynı oranda artış yapılmasına, ücret dengesizliğini giderme konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 719: Birliğin ihtiyacı olan ofis sandalyelerinin alımı konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 720: Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi bina sigortasının yenilenmesi konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 721: TMMOB Yönetim Kurulu ile İl/İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri ortak toplantısının 14 Şubat 2021 Pazar günü 14.00’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 722: TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Yönetim Kurulu Başkanları ortak toplantısının 20 Şubat 2021 Cumartesi günü 15.00’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 723: TMMOB Rize İl Koordinasyon Kurulunun talebi doğrultusunda, 572 Nolu TMMOB Yönetim Kurulu Kararının devamı olarak; kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalamak, kamulaştırma yapıldığı takdirde ilgili evrakları imzalamak, tapu devir işlemlerini yapmak, kira yardımı için mevcut daireyi boşaltmak ve başvuru evraklarını düzenleyerek teslim etmek, yer teslim evraklarını imzalamak, tapu suretini yada tapu kaydını temin etmek, kura çekimine katılmak ve yeri teslim almak konularında TMMOB Rize İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 724: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 725: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Sürekli Eğitim Merkezi (SÜMER) ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmeliğinHukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 726: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nihad AZIMLI, Cezayir uyruklu Bilgisayar Mühendisi Muhammad Houssem MENHOUR, Suriye uyruklu Bilgisayar MühendisiMhd Amer MIRKHAN, Kırgızistan uyruklu Bilgisayar MühendisiYryskul TURDUEV, Kırgızistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nurgazy NAZHIMIDINOV, Suriye uyruklu Bilişim Sistemleri Mühendisi Rami YAKOUB,

Azerbaycan uyruklu Makina Mühendisi İlkin SHAHBAZOV, Pakistan uyruklu Mekatronik Mühendisi Muhammad Ali NAGARIA, Irak uyruklu Endüstriyel Tasarım Mühendisi Ibrahim Nabeel Salman AL-ADHAMEE, Azerbaycan uyruklu Uçak Mühendisi        Elvir ABDULLAYEV, Arnavutluk uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Rudina HABILI, Suriye uyruklu Mimar Ahmad Rawad RAMADAN, Suriye uyruklu Mimar Moustafa GHAZAL,

KARAR NO 727: TMMOB Koceli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat KÜREKÇİ’nin atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 728: TMMOB Edremit İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Edremit Temsilcisi Mustafa AKAL’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Edremit Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 729: TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Aydın İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Sekreteri Mehmet Tunç ERLAÇİN’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası  Aydın İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 730: TMMOB Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi Başkanı Hicri NALBANT’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 731: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 28 Şubat 2021 Pazar günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK,  Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ