Toplantı Kararları

Toplantı No:

26

Toplantı Tarihi:

20.01.2018

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 283: Ankara ili, Elmadağ ilçesi, Hasanoğlan semtinde bulunan altı muhtarın talebi üzerine bölgedeki taş, kireç ocakları ve kurulması planlanan taş kırma tesisi ile bu faaliyetlerin sonuçlarına ilişkin inceleme yapmak ve teknik rapor oluşturmak üzere komisyon kurulmasına, komisyonda Ali Fahri Özten, Cihan Dündar, Deniz Özdemir, Deniz Kimyon, Ekrem Poyraz, Ersin Gırbalar, Niyazi Karadeniz ve Züber Akgöl'ün yer almasına,

KARAR NO 284: Genel Kurul tarihleri kesinleşen Odalarımızın Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyelerimizin TMMOB gözlemcisi olarak atanmalarına, 

Odası Gözlemci Tarih

Petrol Mühendisleri Odası Ekrem Poyraz 24-25 Şubat 2018

Tekstil Mühendisleri Odası Turhan Tuncer 24-25 Şubat 2018

KARAR NO 285: TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının “Birlik Çalışmaları ve Genel Kurul Süreci” gündemi ile Şubat ayı içerisinde Ankara’da yapılmasına, 

KARAR NO 286: Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi’nde alınan karar gereği oluşturulacak olan “2019-2023 Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi IV. Politika Belgesi ve Eylem Planı Taslağı Çalışma Komitesi”nde Birliğimizi Bedri Tekin’in temsil etmesine,

KARAR NO 287: Çocuk hamileler sorununa ilişkin Birlik görüşlerimizin kamuoyuna aktarılması konusunda basın açıklaması yapılması için TMMOB Kadın Çalışma Grubuna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 288: 16.12.2012 tarih ve 28499 sayili Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile ilgili olarak TMMOB LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2018 yılı Uygulama Esasları’nın uygunluğuna, Odalara ve ilgili idarelere yollanmasına,

KARAR NO 289: Mühendislik-Mimarlık Öyküleri VIII Kitabı‘ndan 2000 adet bastırılması konusunda Yürütme Kurulu‘na yetki verilmesine,

KARAR NO 290: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın; Diyarbakır şube hizmetlerinde kullanılan, Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi 23 Pafta, 461 Ada, 22 Parselde kayıtlı arsa payı 10/253 ve parsel alanı 483 m2 olan 2. Kat, 5 Numaralı bağımsız bölümün Oda adına satışı konusunda Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Can Deniz Akdemir (TC Kimlik No: 13528782860) ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Yılmaz Erdoğmuş'un (TC Kimlik No: 13121042194) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 291: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın; Diyarbakır şube hizmetlerinde kullanılması için, Diyarbakır İli, Yenişehir İlçesi, Yenişehir Mahallesi 498 Ada, 36 Parselde bulunan, büro niteliğindeki arsa payı 7/200, parsel alanı 819,95 m2 olan 8 katlı binanın 3. Kat, 6 Numaralı bağımsız bölümün Oda adına satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Başkanı Can Deniz Akdemir (TC Kimlik No: 13528782860) ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Volkan Yılmaz Erdoğmuş'un (TC Kimlik No: 13121042194) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 292: Makina Mühendisleri Odası’nın; İstanbul şube hizmetlerinde kullanılan, İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Caferağa Mahallesi, 23 Pafta, 104 Ada, 29 Parselde kayaıtlı 30/640 arsa paylı, Kat No: 6, Bağımsız Bölüm No: 16, İnönü ve Sakızgülü Sokak, Fevzi Çakmak Apartmanda bulunan dairenin satışı ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Battal Kılıç (TC Kimlik No: 17930751902) ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi İbrahim Muhsin Tataroğlu’nun (TC Kimlik No: 18674645540) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 293: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Tacikistan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Abdurakhmon DADAZHONOV, Suriye uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Ahmad AHMAD, Hindistan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Bruce Daryn CHANDOK, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Anar KHALILOV, Azerbaycan uyruklu İnşaat Mühendisi Vafa FATULLAYEVA,

KARAR NO 294: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 10 Şubat 2018 Cumartesi günü saat 14.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Züber AKGÖL, Bahattin ŞAHİN, Ali Rıza ATASOY, Cihan DÜNDAR, Cengiz GÖLTAŞ(Katılmadı), Ekrem POYRAZ, Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Kemal Zeki TAYDAŞ, Ali Fahri ÖZTEN, H.Hüseyin ÇETİNKAYA, Murat FIRAT, Ö.Ersin GIRBALAR, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı), A.Deniz ÖZDEMİR(Katılmadı), İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ozan YILMAZ(Katılmadı), Deniz KİMYON, M. Erdem ÜREYEN, Turhan TUNCER(Katılmadı)