Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

19.06.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 1: Yapılan oylama sonucu Başkanın Emin KORAMAZ, 2. Başkanın Selçuk ULUATA, Saymanın Tores DİNÇÖZ olmasına, Yürütme Kurulu üyelerinin Ekrem POYRAZ, Asiye Ülkü KARAALİOĞLU, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Aşegül ORUÇKAPTAN, Baki Remzi SUİÇMEZ'den oluşmasına,

Oylar:

Başkan           : Emin KORAMAZ  (19), Deniz KİMYON TUNA (1)

2. Başkan       : Selçuk ULUATA  (18), Deniz KİMYON TUNA (2)

Sayman          : Tores DİNÇÖZ (19)

Üye                 : Ekrem POYRAZ  (18)

Üye                 : Asiye Ülkü KARAALİOĞLU  (19)

Üye                 : Mehmet BESLEME (18)

Üye                 : Niyazi KARADENİZ (19)

Üye                 : Ayşegül ORUÇKAPTAN (20)

Üye                 : Baki Remzi SUİÇMEZ (18)

KARAR NO 2: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ni resmi daireler, kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar, birlikler, şirketler, gerçek ve tüzel kişiler, bütün bankalar, sigorta şirketleri, sosyal sigorta kurumları, maliye, vergi daireleri ve diğer yerlerde temsile; TMMOB adına bankalarda hesap açmaya, kapatmaya; hesaplardan para çekmeye, gerekli işlemleri yapmaya, çek yazmaya, senet ve çekleri tahsile, ödeme emirleri vermeye; TMMOB adına telefon ve cep telefonu hatları açtırmaya, kapatmaya, nakletmeye, devralmaya ve devretmeye  Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ , 2.Başkan Selçuk ULUATA, Sayman Üye Tores DİNÇÖZ ve Genel Sekreter Dersim Gül'den herhangi ikisinin müşterek imzası ile geçerli olmak üzere yetkili kılınmalarına,

KARAR NO 3: TMMOB Bülteni'nin ve Birlik Haberleri’nin Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü’nün ve Birlik web sayfası sorumlusunun Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz olmasına ve TMMOB Birlik Haberleri'nin iki aylık periyotlarla hazırlanması ve yayınlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 4: TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Başkanları Ortak Toplantısının “TMMOB 45.Dönem Çalışma Programına önerilerin alınması“ gündemiyle Ankara'da yapılmasına, toplantının organizasyonu için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 5: TMMOB 45. Dönem Çalışma Programı Taslağının hazırlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine, taslağın gelecek Yönetim Kurulu toplantısında değerlendirilmesine,

KARAR NO 6: TMMOB Yabancı Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Çalışma İznine Esas Değerlendirilmesi ve Geçici Üyelik Müracaatları Hakkında Yönetmelik kapsamında yer alan Çalışma İzni İnceleme Komisyonu'na Mehmet Besleme, Ekrem Poyraz, Mehmet Çelik, Hukuk Müşaviri Ekin Öztürk ve Birim Sorumlusu olarak Özgür Cemile Göktaş Küçük'ün atanmasına,

KARAR NO 7: TMMOB 45. Dönem Görev Yollukları ile ilgili esasların aşağıdaki şekilde uygulanmasına,

Geçici bir görevle görevlendirileceklere, 45.Dönem içerisinde günlük 100 TL harcırah ödenir.

Yolculuğun uçak, otobüs, yataklı tren, gemi gibi ulaşım vasıtalarıyla yapılması halinde yol ücreti bilet karşılığı ödenir. Görevli gidilecek yere özel araçla gidilecekse gidilen yerin uzaklığına ve benzin fiyatına bağlı olarak yol bedeli (YB) ödenir.

YB=yol(km)x1 litre kurşunsuz benzin fiyatıx0.12 formülüyle hesaplanır.

Şehir içindeki görevlendirmeler de dâhil, belgelendirilemeyen taksi ve toplu taşım araçları ücretleri beyana tabi olarak ödenir.        

KARAR NO 8: TMMOB Yönetim, Denetleme ve Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ile TMMOB çalışanları için grup ferdi kaza sigortası yaptırılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 9: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde konaklayacak üyelerimizde günlük kişi başı için 60 TL ve oda için 80 TL katkı payı alınmasına,

KARAR NO 10: Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonundan Birliğimiz yayınları için alınması gerekli bandrollerin Birliğimiz adına takibi ve sürdürülmesi işlemlerini yürütmek üzere muhasebe görevlisi İhsan Aydın’ın görevlendirilmesine, yapılacak harcamalarla ilgili Yürütme Kurulu’na yetki verilmesine,

KARAR NO 11: TMMOB çalışanı İdil Safiye Soyseçkin Ceylan'ın 31 Mayıs 2018 tarihi itibariyle istifasının uygunluğuna, TMMOB'deki çalışma süresi boyunca örgütümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür edilmesine,

KARAR NO 12: Adana İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Erol SALMAN’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 13: Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Mimarlar Odası Antalya Şubesi Başkanı Özge KÖKSAL’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 14: Artvin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Jeofizik Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilcisi Hakan YAVUZ’un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeofizik Mühendisleri Odası Artvin İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 15: Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Ömür Mustafa BOYUER’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 16: Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilci Yardımcısı Şahabettin Doğan‘ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Bodrum İlçe Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 17: Bolu İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilcisi Murat ATAMAN’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Bolu İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 18: Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ferudun TETİK’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 19: Diyarbakır İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu 2.Başkanı Doğan HATUN’un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Maden Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 20: Edremit İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Edremit İlçe Temsilcisi Mustafa AKAL’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Edremit İlçe Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 21: Eskişehir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Neşet AYKANAT’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 22: Gaziantep İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi Başkanı Kenan SEÇKİN’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 23: Isparta İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Burak BÜYÜKAŞICI’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 24: İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Cevahir Efe Akçelik’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 25: İzmir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkan Vekili Melih YALÇIN’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 26: Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat KÜREKÇİ’nin atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 27: Konya İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan ALTUN’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 28: Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Mimarlar Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Görkem ACAR’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 29: Rize İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Rize İl Temsilcisi Metin BIÇAKÇI’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Rize İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 30: Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Neslihan AÇAR TOPLA’nın  atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 31: Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Başkanı Şaban BÜLBÜL’ün atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 32: Tunceli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Tunceli İl Temsilcisi Ali Rıza BOZ’un atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Tunceli İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 33: Van İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası Van Şubesi Başkanı Engin IŞIK’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Van Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 34: Zonguldak İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi 2. Başkanı Hüsnü MEYDAN’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 35: 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik olarak birliğimizin görüş ve önerilerini içeren TMMOB Seçim Bildirgesi ile broşür ve afişlerin basımı konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 36: TMMOB Yasa ve Yönetmeliklerinin kitap olarak basımı konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 37: Birlik Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcısı ile diğer sözleşmeli personel ile sözleşmelerinin yenilenmesi konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 38: 19 Şubat 2016 tarih ve 29629 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan “2016/8513 Sakarya ili Karasu ilçesinde bulunan bazı alanların münferit yatırım yeri olarak tahsis edilmesine ilişkin kararın iptaline ve öncelikle yürütmenin durdurulmasına ilişkin açılan davada yapılacak olan 27 Haziran 2018 tarihli keşfe katılmak üzere Birliğimizi temsilen Yönetim Kurulu üyesi Cemalettin Küçük, Çevre Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu 2. Başkanı Zeyneti Bayrı Ünal ve Şehir Plancıları Odası üyesi Ayşe Işık Ezer ile TMMOB Teknik Görevlisi Eren Şahiner'in  görevlendirilmesine,

KARAR NO 39: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nijat RAMIZOV, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Seymur MAMMADLI,

KARAR NO 40: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 30 Haziran 2018 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Bülent ONAT, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A. Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ