Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

30.06.2018

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 41: TMMOB Kanal İstanbul Raporu hazırlanması için Tores Dinçöz sorumluluğunda Oda temsilcilerinin katılımı ile TMMOB Kanal İstanbul Raporu Komisyonu oluşturulmasına,

KARAR NO 42: 15 üniversite rektörü ile ilgili TMMOB 45.Olağan Genel Kurulu kararının Odalara iletilmesine,

KARAR NO 43: Bornova Belediye Başkanı ile ilgili TMMOB 45.Olağan Genel Kurulu kararının TMMOB Mimarlar Odası'na iletilmesine,

KARAR NO 44: TMMOB 45.Olağan Genel Kurulunda kabul edilen, TMMOB Disiplin Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda Resmi Gazete'de yayımlatılması konusunda Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 45: TMMOB 45.Olağan Genel Kurulunda kabul edilen, TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yönetmeliğinde yapılan değişikliğin yayımlanması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 46: TMMOB 45.Olağan Genel Kurulu kararı doğrultusunda “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” hakkında çalışma yapmak üzere Ufuk Ataç'ın sorumluluğunda ilgili Oda temsilcilerinin katılımı ile Komisyon oluşturulmasına,

KARAR NO 47: İmar Barışı olarak adlandırılan sürece ilişkin Birlik görüşlerimizi ifade eden rapor hazırlamak üzere Asiye Ülkü Karaalioğlu, Tores Dinçöz, Ayşegül Oruçkaptan ve Deniz Kimyon Tuna'nın sorumluluğunda ilgili Oda temsilcilerinin katılımı ile Komisyon oluşturulmasına,

KARAR NO 48: Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 18. Maddesi gereğince oluşturulacak olan “Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi İstişare Meclisi“nde Birliğimizi Ali Burak Yener ve Niyazi Karadeniz'in temsil etmesine,

KARAR NO 49: TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında Başkanlığını yapan Teoman Öztürk’ün aramızdan ayrılışının yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 2018 tarihinde anma etkinlikleri yapılmasına, gerekli organizasyon konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,

KARAR NO 50: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi Komisyonunun Selçuk Uluata'nın başkanlığında, TMMOB Genel Sekreteri ve Odalardan gelen temsilciler ile oluşturulmasına,

KARAR NO 51: Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi  Mehmet SARICA’nın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 52: Edirne İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Yılmaz EREN’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 53: Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Ziraat Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Erol ÖZKAN’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Ziraat Mühendisleri Odası Kırklareli İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 54: Manisa İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Makina Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Nilgün GÖKARSLAN ARTAN’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Manisa İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 55: Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Elektrik Mühendisleri Odası Mersin Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyfettin ATAR’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 56: TMMOB İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 57: TMMOB İçmimarlar Odası Meslek İçi Sürekli Eğitim ve Belgelendirme Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 58: TMMOB İçmimarlar Odası Disiplin Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 59: TMMOB İçmimarlar Odası Denetim Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne,

KARAR NO 60: TMMOB İçmimarlar Odası Mali İşler Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne,

KARAR NO 61: TMMOB İçmimarlar Odası Danışma Kurulu Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne,

KARAR NO 62: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Periyodik Kontrol Muayene Elemanı Belgelendirme Yönetmeliği üzerinde görüşmek üzere Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı ile toplantı yapılmasına,

KARAR NO 63: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlu Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliği üzerinde görüşmek üzere Makina Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası başkanları ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı ile toplantı yapılmasına,

KARAR NO 64: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Bakım Mühendisi Belgelendirme Yönetmeliği üzerinde görüşmek üzere Makina Mühendisleri Odası, Maden Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası başkanları ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı ile toplantı yapılmasına,

KARAR NO 65: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri Mühendis Yetkilendirme ve Belgelendirme Yönetmeliği üzerinde görüşmek üzere Makina Mühendisleri Odası, Fizik Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası başkanları ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı ile toplantı yapılmasına,

KARAR NO 66: Sakarya Karasu ilçesinde dava konusu ettiğimiz iş ve işlemlere yönelik mahkeme kararlarına aykırı olarak gerçekleşen faaliyetlere ilişkin suç duyurusunda bulunulmasına ve takibini yaptığımız konulara ilişkin yeni gelişmeler hakkında hukuksal girişimde bulunulması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 67: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M. Birkan SARIFAKIOĞLU, Bülent ONAT (Katılmadı), Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU (Katılmadı), Nihat ASAN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A. Ülkü KARAALİOĞLU,  Ata Can KALE, Murat FIRAT (Katılmadı), Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME (Katılmadı), Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ