Toplantı Kararları

Toplantı No:

5

Toplantı Tarihi:

07.09.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 113: 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününün İl ve İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığı ile kitlesel basın açıklamaları ve etkinlikler yapılarak kutlanmasına,

KARAR NO 114: Devlet Denetleme Kurulu Mevzuatında yapılan değişikliklere ilişkin DİSK, KESK ve TTB ile ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 115: Ülkemizin yaşamakta olduğu ekonomik krizin nedenleri ve sonuçlarının çeşitli açılardan ele alınarak değerlendirilmesi, gerekli mücadele programının hazırlanması, emek ve meslek örgütleri ile birlikte ortak çalışmaların yürütülmesi konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,                                      

KARAR NO 116: Kamusal Bakış Sempozyumu Düzenleme Kurulu’na Kemal Zeki Taydaş (Gıda M.O.) ve Gencay Serter’in (Şehir Pl. O.) eklenmesine,

KARAR NO 117: Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu'na Kadir Dağhan (Gıda M.O.) ve Hasan Aksu'nun (Şehir Pl. Od.) eklenmesine,

KARAR NO 118: Engelli Mühendis Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu'na Hasan Aksu'nun (Şehir Pl. O.) eklenmesine,

KARAR NO 119:  KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu'na Ceren İlter'in (Şehir Pl. O. ) eklenmesine,

KARAR NO 120: Mevzuat İzleme Çalışma Grubu'na Atakan Günay (Gıda M.O.) ve Ali Ulvi Ulubaş'ın (Şehir Pl. O.) eklenmesine,

KARAR NO 121: TMMOB Enerji Çalışma Grubu'na Hasan Aksu'nun (Şehir Pl. O.) eklenmesine,

KARAR NO 122: Ücretli, İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu'na Kadir Dağhan (Gıda M.O.),  Zelal Doymaz, (Mimarlar O.), Hasan Aksu'nun (Şehir Pl. O.) eklenmesine,

KARAR NO 123: Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu'na Bülent Şık'ın (Gıda M.O.) eklenmesine,

KARAR NO 124: İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu'na Pelin Koca'nın (Gıda M.O.) eklenmesine,

KARAR NO 125: Bilirkişilik Çalışma Grubu'na Eren Kaya'nın (Gıda M.O.) eklenmesine,

KARAR NO 126: Gıda Politikaları Çalışma Grubu'na Mehmet Bingöl'ün (Gıda M.O.) eklenmesine,

KARAR NO 127: Çanakkale İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Çanakkale İl Temsilciliği Sekreteri Cumali Cemgil Şevik'in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Çanakkale İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 128: TMMOB 44. Dönem Denetleme Kurulu tarafından hazırlanan “TMMOB Denetçinin Rehberi“ broşürünün uygunluğuna, yayımlanması ve basım işleri konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,

KARAR NO 129: TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulunca, Muğla ili Bodrum İlçesi Akyarlar Mahallesi Aspat Mevkiinde 404/1 ve 407/6 parsellerde toplam 56810 m2 alana yapılması planlanan turizm ve konaklama tesisi inşaatına Muğla Valiliğince verilen “ÇED gerekli değildir“ kararınının iptaline ilişkin açılan davanın uygunluğuna,

KARAR NO 130: TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 131: Mühendislik Mimarlık Öyküleri IX'in hazırlıkları için Mahmut Kiper (Metalurji ve Malzeme M.O.), Nadir Avşaroğlu (Maden M.O.) ve Teknik Görevli Eren Şahiner'in görevlendilrimesine,

KARAR NO 132: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın, Oda mülkiyetinde bulunan Tapuda Diyarbakır ili, Merkez ilçesi, Yenişehir Mahallesi 22 Pafta, 494 Ada, 31 Parsel'de kayıtlı Çavuşoğlu-2 Apartmanın Kat 1 No 5 ve No 6'da bulunan iki adet dairenin Jeoloji Mühendisleri Odası adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeoloji Mühendsileri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Gülbirivan ATLI, Jeoloji Mühendsileri Odası Diyarbakır Şube Yazman'ı Emre ÖZTÜRK, Jeoloji Mühendsileri Odası Diyarbakır Şube Saymanı Kerem TEKIN'den herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 133: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın, Tapuda Diyarbakır Ili, Bağlar İlçesi, Kaynartepe Köyü 59 Pafta, 1006 Ada 2 Parsel'de bulunan Turgut Özal Bulvarı Aydınkent Şelale Evleri 5 Blok Kat 3 No 5 adresli dairenin Jeoloji Mühendisleri Odası adına alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Jeoloji Mühendsileri Odası Diyarbakır Şube Başkanı Gülbirivan ATLI, Jeoloji Mühendsileri Odası Diyarbakır Şube Yazman'ı Emre ÖZTÜRK, Jeoloji Mühendsileri Odası Diyarbakır Şube Saymanı Kerem TEKIN'den herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 134: Tunceli ilinde meydana gelen orman yangınları konusunda gerekli araştırma ve incelemelerin yapılması ve gerekli girişimlerde bulunulması için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 135: Türk Diş Hekimleri Birliği 24. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi bağlamında yapılacak olan Meslek Sorunları Sempozyumunda “Türkiye'nin Yeni Yönetim Koşullarında, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşlarının Geleceği“ başlıklı çalışma grubuna Birliğimizi temsilen Baki Remzi Suiçmez'in katılmasına,

KARAR NO 136: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Yunanistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Simpel DELI, Arnavutluk uyruklu Bilgisayar Mühendisi Sead MUSTAFA, Kırgızistan Uyruklu İç Mimar Vasilii MOISEENKO, İran Uyruklu Mimar Ali SEIFLOO, Suriye Uyruklu Mimar Mohamad Kutaiba DAOUD.

KARAR NO 137: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 28 Eylül 2018 Cuma günü saat 18.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M. Birkan SARIFAKIOĞLU, Bülent ONAT, Ufuk ATAÇ(Katılmadı), Ekrem POYRAZ, Can DURGU(Katılmadı), Hakan GÜNAY, Yaşar ÜZÜMCÜ(Katılmadı), A. Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE (Katılmadı), Murat FIRAT (Katılmadı), Ali Burak YENER, Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK (Katılmadı), İsmail KÜÇÜK, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN(Katılmadı), Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ