Toplantı Kararları

Toplantı No:

7

Toplantı Tarihi:

20.10.2018

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 169: TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Çalıştayı'nın 2 Mart 2019 tarihinde Ankara'da yapılmasına,

KARAR NO 170: “TMMOB Akkuyu Nükleer Güç Santrali İzleme Komisyonu“ oluşturulmasına, Komisyonda Oğuz Türkyılmaz (Makina MO), Bülent Damar (Elektrik MO), Nilgün Ercan (Kimya MO) ve Yönetim Kurulu üyeleri Ekrem Poyraz ve Ufuk Ataç’ın yer almasına,

KARAR NO 171: Birliğimiz ile SGK arasında 2012 yılında imzalanan ve 2017 yılında SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilen asgari ücret işbirliği protokolünün yeniden yürürlüğe alınmasına yönelik kampanya yapılmasına, kampanya programı ve gerekli işlemler konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 172: Odalar tarafından kullanılan Yapı Ruhsatı, Kimlik Paylaşım Sistemi, LPG Sorumlu Müdürlük uygulamalarının barındığı serverin taşınması ve yapı ruhsatı sorgu işleminde geriye dönük verilerin kurtarılması işlemleri için Birlik adına Makina Mühendisleri Odasının server alımının ve Elektrik Mühendisleri Odasının geriye dönük veri kurtarma hizmeti alımının uygunluğuna, server ve hizmet alımı bedellerinin ilgili Odalara ayrı ayrı pay edilmesine,

KARAR NO 173: Odalarımız tarafından verilen Bilirkişilik Temel Eğitimi ücretlerinin, 2019 yılı Ocak – Aralık arası dönemi kapsamak üzere, üyelerimiz için 700 TL, üye olmayan kişiler için 850 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 174: TMMOB Cinsiyet Ayrımcılığı Takip Sekretaryasının Buket Çelik (inşaat MO), Satıgül Kaya (Ziraat MO), Ceren İlter (Şehir Pl.O), Sıla Özdemir (İçMim O), M.Işık Gürbulak (Elektrik MO), Leman Ardoğan (Mimarlar O), Fatma Doğan (Peyzaj MO) oluşmasına ve Sekreterliği Özgür Cemile Göktaş Küçük’ün yürütmesine,

KARAR NO 175: 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma ve Mücadele günü ile 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Birlik görüşlerimizin kamuoyu ile paylaşılması için basın açıklaması yapılması konusunda Kadın Çalışma Grubuna görev verilmesine,

KARAR NO 176: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde 04 Kasım 2018 Cumartesi günü Öğrenci Şenliği yapılmasına, etkinlik harcamaları konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 177: TMMOB adına Sekreteryası Makina Mühendisleri Odası'nca yürütülecek TMMOB Sanayi Kongresi Düzenleme Kurulunun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

 

TMMOB SANAYİ KONGRESİ DÜZENLEME KURULU

Emin KORAMAZ

TMMOB

Ufuk ATAÇ

TMMOB

Yaşar ÜZÜMCÜ

TMMOB

Murat FIRAT

TMMOB

Dr.Ümit KOÇ

Bilgisayar Mühendisleri Odası

Neşe ÇEHRELİ

Çevre Mühendisleri Odası

Gazi İPEK

Elektrik Mühendisleri Odası

S.Çetin TEKİN

Fizik Mühendisleri Odası

İlker ŞENEL

Gemi Mühendisleri Odası

Feramuz AŞKIN

Gemi Makinaları İşl.Mühendisleri Odası

Kemal Zeki TAYDAŞ

Gıda Mühendisleri Odası

Süleyman MERCAN

Harita ve Kad.Mühendisleri Odası

Hüseyin KAYA

İnşaat Mühendisleri Odası

Mehmet Tarık CEYLAN

Jeofizik Mühendisleri Odası

Ali UĞURLU

Kimya Mühendisleri Odası

Ayşen ERTEN

Maden Mühendisleri Odası

Erman CAR

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

Eyüp MUHCU

Mimarlar Odası

Mehmet ÜSTÜNYER

Orman Mühendisleri Odası

İnanç Alptuğ HIDIROĞLU

Petrol Mühendisleri Odası

Nejla YÖRÜKLÜ

Peyzaj Mimarları Odası

Emre FİDAN

Tekstil Mühendisleri Odası

Murat ASLAN

Ziraat Mühendisleri Odası

Yunus YENER

Makina Mühendisleri Odası Merkez

A.Selçuk SOYLU

Makina Mühendisleri Odası Merkez

Elif ÖZTÜRK

Makina Mühendisleri Odası Merkez

Bedri TEKİN

Makina Mühendisleri Odası Merkez

Harun ERPOLAT

Makina Mühendisleri Odası Merkez

İsmail ODABAŞI

Makina Mühendisleri Odası Merkez

Yılmaz YILDIRIM

Makina Mühendisleri Odası Merkez

Haydar ŞAHİN

Makina Mühendisleri Odası Merkez

Haydar DİRİK

 Mühendisleri Odası Merkez

Seraf ÖZPOLAT ÇETE

Makina Mühendisleri Odası Merkez

Vedat İRŞİ

Makina Mühendisleri Odası Merkez

Özgür DEMİRTAŞ

Makina Mühendisleri Odası Merkez

Pınar URAZ

Makina Mühendisleri Odası Merkez

Fatma Dilek ÖZNUR

Makina Mühendisleri Odası Merkez

Hüseyin ATICI

MMO Adana Şube

Sadettin ÖZKALENDER

MMO Ankara Şube

Onur AKÇA

MMO Antalya Şube

Fikri DÜŞÜNCELİ

MMO Bursa Şube

Mehmet SARICA

MMO Denizli Şube

Sait BAHÇE

MMO Diyarbakır Şube

Emrah GÜRDAL

MMO Edirne Şube

Atila TOMSUK

MMO Eskişehir Şube

Hüseyin OVAYOLU

MMO Gaziantep Şube

Battal KILIÇ

MMO İstanbul Şube

Yüksel YAŞARTEKİN

MMO İzmir Şube

Murat Ziya ÖZTÜRK

MMO Kayseri Şube

Murat KÜREKÇİ

MMO Kocaeli Şube

Nurettin YILDIRAN

MMO Konya Şube

Levent YAPICI

MMO Mersin Şube

Kadir GÜRKAN

MMO Samsun Şube

İsmail ÖZSALİH

MMO Trabzon Şube

Birhan ŞAHİN

MMO Zonguldak Şube

 

KARAR NO 178: TMMOB Kamusal Bakış Sempozyumu Düzenleme Kurulu'na  Ayşegül ORUÇKAPTAN (Peyzaj M.O.)'ın eklenmesine,    

KARAR NO 179: TMMOB Kadın Çalışma Grubu'na  Gülten KOLCUOĞLU (Gıda M.O.) eklenmesine,    

KARAR NO 180: TMMOB KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu'na  Savaş KARABULUT (Jeofizik M.O.)'un eklenmesine,    

KARAR NO 181: TMMOB Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Sorunları Çalışma Grubu'na  İsmet CAN (Maden M.O.), Fatma DOĞAN (Peyzaj M.O.)'ın eklenmesine,    

KARAR NO 182: TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu'na  Ö.Ersin GIRBALAR (Jeoloji M.O.), Hülya GÜRSOY (Peyzaj M.O.)'ın eklenmesine,    

KARAR NO 183: TMMOB Mühendislik Ünvanı, Denklik ve Yeterlilik Çalışma Grubu'na  Elvan DEMİRCİ (Jeoloji M.O.)'nin eklenmesine,    

KARAR NO 184: TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu'na Aysun TAŞÇIOĞLU (Peyzaj M.O.)'un eklenmesine,    

KARAR NO 185: TMMOB Yapı Denetimi Çalışma Grubu'na  Erdal KUTLU (Peyzaj M.O.)'un eklenmesine,    

KARAR NO 186: TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu'na  Hilal Özge İDALİ ÖZDEN (Peyzaj M.O.)'un eklenmesine,    

KARAR NO 187: TMMOB Oda Aidat Uygulamaları Komisyonu'na Fikret ÖZKAZANÇ (Jeofizik M.O.)'un eklenmesine,    

KARAR NO 188: TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın, Tapuda Ankara Ili, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, NO: 169, 5708 Ada, 70 Parsel, Atayurt Pasajı Kat: 5'te bulunan 64 bağımsız numaralı taşınmazın Maden Mühendisleri Oda'sı adına alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Maden Mühendsileri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, Yönetim Kurulu II. Başkanı Emre Demir, Yönetim Kurulu Yazman üyesi Mehmet Erşat Akyazılı ile Yönetim Kurulu Sayman üyesi Veysi Sır'dan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 189: TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın, Tapuda Ankara Ili, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi, NO: 169, 5708 Ada, 70 Parsel, Atayurt Pasajı Kat: 6'da bulunan 70, 71, 72, 73, 74, 75 bağımsız numaralı taşınmazların Maden Mühendisleri Oda'sı adına alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Maden Mühendsileri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel, Yönetim Kurulu II. Başkanı Emre Demir, Yönetim Kurulu Yazman üyesi Mehmet Erşat Akyazılı ile Yönetim Kurulu Sayman üyesi Veysi Sır'dan herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 190: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Mimar Pardis TAHERZADEH, Pakistan uyruklu Makina Mühendisi Faizan MIR, Kosova Uyruklu Elektronik Mühendisi Dizar MEJNIZI, KKTC uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Serkan DAĞDELEN, Kırgızistan uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Vasilii BRAILOVSKI, Afganistan uyruklu İnşaat Mühendisi Mustafa Qul KHALIQI, Arnavutluk uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ira SHYTI, Kazakistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Naira KULEYEVA,

KARAR NO 191: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 10 Kasım 2018 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU(Katılmadı), Bülent ONAT, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Can DURGU(Katılmadı), Hakan GÜNAY, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE (Katılmadı), Murat FIRAT, Ali Burak YENER(Katılmadı), Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı), İsmail KÜÇÜK, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ