Toplantı Kararları

Toplantı No:

9

Toplantı Tarihi:

24.11.2018

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 214: Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2019 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 4500 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına,

KARAR NO 215: Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz başlığı ile meslektaşlarımızın haklarını savunmak ve geliştirilmesini sağlamak üzere kampanya organize edilmesine, kampanya kapsamında Birlik, Oda, İKK düzeylerinde basın açıklamaları, toplantılar, çalıştaylar vb. etkinlikler yapılmasına, kampanya sürecine ilişkin gerekli iş ve işlemler konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 216: Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz başlıklı broşürden 1500 adet basılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 217: Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayının 15 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da yapılmasına,

KARAR NO 218: Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayının 22 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da yapılmasına,

KARAR NO 219: OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalıştayının 5 Ocak 2019 tarihinde Ankara’da yapılmasına,

KARAR NO 220: Ekonomik kriz karşısında emeğin haklarının savunulmasına yönelik olarak KESK’in çağrısı ile 22 Aralık 2018 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan mitingin düzenleme kurulunda yer almak üzere TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 221: TMMOB Yapı Denetimi Raporundan 1500 adet  basılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilemesine,

KARAR NO 222: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından düzenlenen, Türkiye Mekansal Strateji Planı Farkındalık ve İstişare Toplantısında Birlik görüşlerimizin aktarılması konusunda, toplantıya çağrılı olan Odalar ile ortak toplantı yapılmasına,

KARAR NO 223: TMMOB Kadın Kurultayı ve TMMOB Kadın Sempozyumu programlarının görüşülmesi gündemiyle, Oda ve İKK kadın çalışma gruplarının görüşlerini aktarmak üzere Oda ve İKK temsilcilerinin katılımı ile 13 Ocak 2019 tarihinde toplantı yapılmasına,

KARAR NO 224: 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında;

2019 yılı için; LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanları), LPG Yetkili İşletme ve Teknik Personel “Eğitim” ücretlerinin 125 TL/gün; ilgili “Sertifika” ücretlerinin 125 TL, ilgili "Belge" ücretlerinin 125 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 225: 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile ilgili olarak TMMOB LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2019 yılı Uygulama Esaslarının uygunluğuna, Odalara ve ilgili idarelere yollanmasına,

KARAR NO 226: TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu Çalışma Programının uygunluğuna,

KARAR NO 227: TMMOB Mevzuat İzleme Çalışma Grubu Çalışma Programının uygunluğuna,

KARAR NO 228: TMMOB Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Çalışma Grubu Çalışma Programının uygunluğuna,

KARAR NO 229: TMMOB KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu Çalışma Programının uygunluğuna,

KARAR NO 230: TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu Çalışma Programını uygunluğuna,

KARAR NO 231: TMMOB İskenderun İlçe Koordinasyon Kurulu kurulmasına, Odalardan kurulda yer alacak temsilcilerinin istenmesine,

KARAR NO 232: E-devlet üzerinden ulaşılan ve barkod numarası bulunan “Yükseköğretim Mezun Belgesi“ çıktılarının Odaların üye kayıt başvurularında diploma yerine kullanılmasına, uygulama konusunda Oda Sekreter/Yazman Üyeleri ile birlikte çalışma yapılmasına,

KARAR NO 233: TMMOB KHK ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu'na Can Deniz AKDEMİR (HKMO)'in eklenmesine,    

KARAR NO 234: TMMOB Ücretli-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Çalışma Grubu'na Osman ÖZVAR (HKMO)'ın eklenmesine,    

KARAR NO 235: TMMOB Binalaların Yangından Korunması Komisyonu'na Ratip KANSU (Mimarlar O.) ve Füsun Tan EKREN (Tekstil M.O.)'in eklenmesine,    

KARAR NO 236:  TMMOB Kamusal Bakış Sempozyumu Düzenleme Kurulu'na Halim KARAN (İMO)'ın eklenmesine,

KARAR NO 237: TMMOB Yapı Denetimi Sempozyumu Düzenleme Kurulu'nun aşağıdaki isimlerden oluşmasına,

 

TMMOB YAPI DENETİMİ SEMPOZYUMU DÜZENLEME KURULU

Ufuk ATAÇ

TMMOB

Selçuk ULUATA

TMMOB

Tores DİNÇÖZ

TMMOB

Şahin YILMAZ

Elektrik M.O.

Ayhan ERDOĞAN

Harita ve Kadastro M.O.

Şükrü ERDEM

İnşaat M.O.

Ali UĞURLU

Kimya M.O.

Turahn DEMİRBAŞ

Maden M.O.

Harun ERPOLAT

Makina M.O.

Sadettin ÖZKALENDER

Makina M.O.

 

KARAR NO 238: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 239: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 240: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 241: İnşaat Mühendisleri Odası'nın Samsun Şubesi'nin; mülkiyeti İnşaat Mühendisleri Odası ile Mimarlar Odası'na (1/2 Hisse) ait tapu sicilinde Samsun İli, Merkez İlçesi, 59 pafta, 639 ada, 189 parselde kayıtlı, Bahçelievler Mahallesi Mevlana Caddesi No:5 İlkadım/Samsun adresinde 1 (bir) no.lu bağımsız bölümün satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İnşaat Mühendisleri Odası Samsun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Cevat ÖNCÜ, Sekreter Üyesi Hüseyin TALAK ve Sayman Üyesi Zeki BAYRAK'ın müştereken yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna;

KARAR NO 242: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Suriye uyruklu Elektrik ve Elektronik Mühendisi Mohamad ALAHMAD,

KARAR NO 243: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 15 Aralık 2018 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M. Birkan SARIFAKIOĞLU, Bülent ONAT, Mustafa ÖZTÜRK, Ekrem POYRAZ, Can DURGU(Katılmadı), Hakan GÜNAY, Yaşar ÜZÜMCÜ, A. Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı), Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ