Toplantı Kararları

Toplantı No:

11

Toplantı Tarihi:

12.01.2019

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 275: Anayasa Referandumu öncesinde yürüttüğümüz çalışmalar nedeniyle Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’a verilen idari para cezası hakkında Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurunun uygunluğuna,

KARAR NO 276: 29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e yönelik dava açılmasına,

KARAR NO 277: 27 Ekim 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e yönelik açılan davanın uygunluğuna,

KARAR NO 278: TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı’nın 25-26 Nisan 2020 tarihinde Ankara’da düzenlenmesine,

KARAR NO 279: TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Yerel Kurultaylarının İl/İlçe Koordinasyon Kurulları aracılığı ile 31 Aralık 2019 tarihine kadar gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 280: TMMOB Bilirkişilik Çalıştayı'nın 12 Nisan 2019 tarihinde Ankara'da düzenlenmesine,

KARAR NO 281: TMMOB İskenderun İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makine Mühendisleri Odası İskenderun İlçe Temsilcisi Murat Durukan’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makine Mühendisleri Odası İskenderun Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 282: TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası'nın; İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Sahrayıcedit Mahallesi, Kayışdağı yolu mevkii, Pafta No 175, Ada No 3160, Parsel No 240'da kayıtlı bulunan 14/720 arsa paylı, büro niteliğindeki bahçeli kargir apartmanı C Blok, Kat:3 bağımsız bölüm no:6'nın satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz AŞKIN ve Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası Sayman/Muhasip Üyesi Salih BİLAL'in müştereken yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 283: TMMOB Yerel Yönetimler Seçim Bildirgesinin 1000 adet basımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 284: TMMOB Kanal İstanbul Raporunun 1000 adet basımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 285: TMMOB Alpu Termik Santrali Raporunun 1000 adet basımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 286: Birliğin ihtiyacı olan 2 adet bilgisayar alımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 287: Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini Birliğimiz adına yürütmesi için Yönetim Kurulu II.Başkan Selçuk Uluata ve Yönetim Kurulu Saymanı Tores Dinçöz'e görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 288: İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 28.12.2018 tarihinde, İzmir İli Aliağa, Foça İlçesi, Horozgediği Mahallesi mevkiindeki İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarfından yapılması planlanan İzdemir Enerji Santrali – II projesi ile ilgili olarak ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereğince Bakanlık tarafından verilen ÇED Olumlu kararına yönelik hukuksal girişimde bulunmak üzere İzmir İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 289: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

İnşaat Mühendisi Cem AYDIN, Harita ve Kadastro Mühendisi Erdal ERGÜL,

KARAR NO 290: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine, (Cemalettin Küçük'ün karşı oyuyla)

Tacikistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ulugbek IRMATOV, Türkmenistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nuryagdy MUSTAPAYEV, Suriye uyruklu Endüstri Mühendisi Badwi MADWAR, İran uyruklu Mimar Gohar ARYAN, Moğolistan uyruklu Hidrojeoloji Mühendisi Otgonbayar NAMKHAI.

KARAR NO 291: TMMOB Bilirkişilik-Eksperlik-Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği bilirkişilik ücretlerinin 2018 yılı değerlerine göre %20 oranında artırılmasına,

KARAR NO 292: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 8 Şubat 2019 Cuma günü saat 16.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M. Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A. Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE(Katılmadı), Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ

                                              

Karar No 290 Karşı Oy Gerekçem;

Mühendisler dünyanın her yerinde bilgisini halkların yararına emeği karşılığı kullanabilmelidir. Birliğimize yabancı uyruklu mühendislerin başvurusu geldiğinde mühendisin kimliği yada hangi ülkeden geldiği yerine, ülkemize hangi projede çalışacağına bakılmalıdır. Moğolistan uyruklu Hidrojeoloji Mühendisi Otgonbayar NAMKHAI söz konusu firmada bu konuda bağımsız rapor yazabilmesi mümkün değildir. Şu ana kadar TMMOB ve birimlerimizce acılan davalarda firma tarafından hazırlanan raporların ve belgelerin bilimsellikten uzak, kopyala yapıştır olduğu ayyuka çıkmıştır. Bu nedenle kişinin firmada sadece ünvanının kullanılması dışında bilimsel teknik rapor hazırlayacağı beklenilemez. Bu koşullarda bu durumun sorgulanması gerekir. Bu sorgulama yapılmadan çalışma izninin onaylanması doğru değildir. Çalışmanın yeniden yapılması için konuyu odasına değerlendirmek üzere gönderilmesi gerekmektedir.

Cemalettin KÜÇÜK