Toplantı Kararları

Toplantı No:

15

Toplantı Tarihi:

13.04.2019

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 333: Emeğin bayramı 1 Mayıs'ın diğer emek ve meslek örgütleri ile birlikte başta Taksim alanı olmak üzere tüm ülke düzeyinde kutlanmasına, buna yönelik yapılacak miting, basın açıklaması v.b. etkinliklerde bağlı birimlerimizin ve üyelerimizin katılımları ile yer alınmasına, örgütlü olduğumuz il ve ilçelerde, 1 Mayıs'ın kutlanması için yapılacak çalışmaların İl/İlçe Koordinasyon Kurullarımız aracılığıyla yürütülmesine, afiş vb basım işleri konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 334: Ankara İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Sekreter Üyesi Özgür Topçu‘nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 335: TMMOB Yapı Denetimi Sempozyumu’nun 29-30 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da düzenlenmesine,

KARAR NO 336: TMMOB Enerji Sempozyumu’nun 5-6-7 Aralık 2019 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenmesine,

KARAR NO 337: TMMOB’nin 01 Nisan 2018 - 31 Mart 2019 dönemi ekli Gelir – Gider Bütçesi tabloları ve Aktarım Cetveli ile 31 Mart 2019 tarihli Mevcut ve Borç  tablosunun kabulüne ve Olağan Genel Kurula sunulmasına,

KARAR NO 338: TMMOB 45. Dönem Olağan Genel Kurulu’nda kabul edilen TMMOB 2018-2020 Dönemi Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin ilgili maddesi gereğince; TMMOB 2019 yılı gelir-gider bütçesinin 5.720.000,00 TL, Odalar hissesinin 3.520.000,00 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 339: TMMOB personelinin tamamında 1 Ocak 2019 itibari ile geçerli olmak üzere brüt ücretlere ve sosyal yardımlara %10 oranında artış yapılmasına, ücret dengesizliğini giderme konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine, 

KARAR NO 340: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Meslek Etiği Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlanması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 341: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası'nın; Gaziantep İli, Şahinbey İlçesi, Bey Mahallesi 1051 ada, 130 parselde 773 m2 arsa üzerinde yer alan binanın 38/100 arsa paylı 2.kat, 13 no.lu bağımsız bölümün satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Ziraat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Abdulkadir DENİZ ve Şube II.Başkanı Sedat GÖKOĞLU'nun müştereken yetkilendirilmesi yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 342: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine, 

Filistin uyruklu Bilgisayar Bilimleri Mühendisi Nasım Y.H.SALEH, Almanya uyruklu Fizik Mühendisi Udo SCHREİBER, Azerbaycan uyruklu Mimar Abdulali GANBAROV, Bosna Hersek uyruklu Mimar Mersiha BAYRAKTAR, 

KARAR NO 343: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 11 Mayıs 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ (Katılmadı), Ekrem POYRAZ (Katılmadı), Can DURGU (Katılmadı), Feramuz AŞKIN (Katılmadı), Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ (Katılmadı), Cemalettin KÜÇÜK (Katılmadı), Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK (Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ