Toplantı Kararları

Toplantı No:

17

Toplantı Tarihi:

14.06.2019

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 356: TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kurulu tarafından organize edilen ve ertelenmek zorunda kalınan TMMOB Mardin Yerel Kadın Kurultayını yalan, karalama ve iftiralar ile hedef gösteren, kişi, kuruluş ve basın, yayın organları hakkında suç duyurusunda bulunulmasına,

KARAR NO 357: T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Bilirkişilik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan çalışma gruplarına Birliğimizi temsilen Erdoğan Balcıoğlu (İnşaat M.O.), Hülya Gürsoy (Peyzaj M.O.), Ekin Öztürk (TMMOB), Gülsüm Sönmez (TMMOB), Leman Ardoğan (Mimarlar O.), Alaaddin Poyraz (İçmim O.), Muharren Toralıoğlu (Made n M.O.), Şenay Güneş (Jeofizik M.O.), Timur Bilinç Batur (Harita ve Kad. M.O.), Mustafa Yağmur’un (Jeoloji M.O.) katılmasına,

KARAR NO 358: T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Tesisilerinde Yangından Koruma Komisyonu tarafından düzenlenen Çalıştaya Birliğimizi temsilen Serdar Ulu (Makina M.O.), Harun Erpolat (Makine M.O.), Mahmut İlker Taşan (Elektrik M.O.), Soyer Ataşer (Elektrik M.O.), Aydın Aydoğan (Elektrik M.O.), Tanju Ataylar  (Elektrik M.O.), Fatih Akın Kurt (İnşaat M.O.), Hazeli Akgöl'ün (Mimarlar O.) katılmasına,

KARAR NO 359: TMMOB Kadın Çalışma Grubuna Tuğçe Deniz’in (İçmim O.) eklenmesine,

KARAR NO 360: TMMOB Planlama Süreçleri ve Mekansal İlişkiler Sempozyumu Düzenleme Kurulu'na Naci Yalçın'ın (İçmimarlar O.) eklenmesine,

KARAR NO 361: Eğitim-İş Sendikası (Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası) tarafından düzenlenen Eğitim Şurası gündeminde yer almak üzere talep edilen konu başlıklarının hazırlanması konusunda Baki Remzi Suiçmez’in görevlendirilmesine,

KARAR NO 362: TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın İstanbul şubesine ait olan SGK borcunun 900.000 TL’lik kısmının yapılandırılması için mülklerin teminat gösterilmesine yönelik yetki talebinin; TMMOB Ana Yönetmeliği Birlik Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri başlıklı 24. Maddesi v bendi ile TMMOB 45. Dönem Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği 7. Maddesi uyarınca Birlik Yönetim Kurulunun TMMOB 45. Olağan Genel Kurulunda sadece mülk alımı ve satımı konusunda yetkilendirdiği ve ipotek, teminat, rehin vb. konularında yetkilendirilmediği için reddedilmesine,

KARAR NO 363: Birlik Mali Müşavirine ödenen aylık ücrete %10 oranında artış yapılmasına,

KARAR NO 364: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası’na ait, tapu kayıtlarında Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, Yavuz Mahallesi, Hükümet Caddesi, Bayol Pasajı, 6. Kat, 340 Ada, 49 Parsel numaralarında bulunan taşınmazın satışı ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Polat'ın yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,

KARAR NO 365: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası'nın; Tekirdağ İli, Merkez İlçesi, Yavuz Mahallesi, Hükümet Caddesi, Bayol Pasajı, 6. Kat, 340 Ada, 49 Parsel numaralarında bulunan taşınmazın satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Trakya Bölge Şube Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Değirmenci ve Şube II. Başkanı Halide Savaş'ın müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,

KARAR NO 366: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Sudan uyruklu Makina Mühendisi Mohammed ELTAYEB MOHAMMED ABDALLA, Kosova uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ermira DEMIRI, Mısır uyruklu Mekatronik Mühendisi, Ahmed Abdelmagid Abdellatif OMRAN, Özbekistan uyruklu Radyo Elektroniği İmalat ve Teknolojisi Mühendisi Sheroz KHAYDAROV, Arnavutluk uyyruklu Mimar Erald VARAKU, Ukrayna uyruklu Mimar Anastasiia KOLOMIIETS, Suriye uyruklu Mimar Alia RAHMOUN, Türkmenistan uyruklu Elekrik Elektronik Mühendisi Dovlet DURBAYEV, Cezayir uyruklu Bilgisayar Mühendisi Boulakdane NACER, Cezayir uyruklu Bilgisayar Mühendisi Rabia ABISMAIL, Azerbaycan uyruklu Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi Vusal ORUJOV, Azerbaycan uyruklu Makina Mühendisi Rauf IBRAHIMOV, Zimbabve uyrujlu Mekatronik uyruklu Anxious DAVE,

KARAR NO 367: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun olmadığının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Çin Halk Cumhuriyeti uyruklu Makina Mühendisi Youde HAN,

KARAR NO 368: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ(Katılmadı), M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ(Katılmadı), Ekrem POYRAZ, Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU(Katılmadı), Ata Can KALE(Katılmadı), Murat FIRAT (Katılmadı), Ali Burak YENER, Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı), Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK(Katılmadı), Harun KILIÇOĞLU, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN(Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ