Toplantı Kararları

Toplantı No:

18

Toplantı Tarihi:

06.07.2019

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 369: TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında Başkanlığını yapan Teoman Öztürk’ün aramızdan ayrılışının yıldönümü nedeniyle 11 Temmuz 2019 tarihinde açık ya da kapalı alanda anma etkinlikleri yapılmasına; afiş, broşür, el ilanı vb. yayın çıkarılmasına, gazete ilanı verilmesine ve gerekli organizasyonlar konusunda Yürütme Kurulu'na yetki verilmesine,  

KARAR NO 370: TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı Çalışma Usul ve Esaslarının kabulüne, yerel çalıştaylarda uygulanması için İl/İlçe Koordinasyon Kurullarına görev verilmesine,

KARAR NO 371: TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Yerel Kurultaylarının İl/İlçe Koordinasyon Kurulları aracılığı ile düzenlenmesine, yerel kurultay tarihlerinin 31 Temmuz 2019 tarihine kadar belirlenmesinin istenmesine,

KARAR NO 372: TMMOB Yönetim Kurulu ile İl/İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterleri Ortak Toplantısının 14 Eylül 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştirlmesine,

KARAR NO 373: MTA (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından yapılacağı ilan edilen “Personel Hizmet Alımı“ ihallesine ilişkin başlatmış olduğumuz hukuksal süreçte lehimize mahkeme kararı olmasına rağmen aynı konuya ilişkin farklı şekillerde yürütülen sürece ilişkin gerekli hukuksal girişimlerde bulunulmasına,

KARAR NO 374: 2019 – 2020 Öğretim Yılı içinde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde kalacak öğrenciler için katkı payının aylık 750 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 375: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde konaklayacak üyelerimizde günlük yatak için 70 TL, günlük oda için 90 TL/oda katkı payı alınmasının uygunluğuna,

KARAR NO 376: Kayseri İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Fener’in atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 377: Kahramanmaraş İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Emre Kaçmaz’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Mimarlar Odası Kahramanmaraş Şubesi tarafından yürütülmesine, 

KARAR NO 378: TMMOB Enerji Sempozyumu Düzenleme Kurulu'na  Erol Celepsoy (Elektrik MO) ve Mustafa Şerit (Elektrik MO)'in eklenmesine,

KARAR NO 379: TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Düzenleme Kurulu'na Prof.Dr.Can Ayday (Jeoloji MO) ve  Ayşecan Akşit (Şehir Pl.O.)'in eklenmesine, 

KARAR NO 380: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Sudan uyruklu Mimar Ammar SHAHİN ALAHMAR, İran uyruklu Elektrik Mühendisi Abdollatif BASHGHAREH, Azerbaycan uyruklu Bİlgisayar Mühendisi Seymur MAMMADLI,

KARAR NO 381: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 3 Ağustos 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA(Katılmadı), Tores DİNÇÖZ, M. Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ(Katılmadı), Ekrem POYRAZ, Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Tufan GÜNDÜZALP, A. Ülkü KARAALİOĞLU(Katılmadı), Ata Can KALE(Katılmadı), Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK(Katılmadı), Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK(Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ