Toplantı Kararları

Toplantı No:

20

Toplantı Tarihi:

24.08.2019

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 399: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi kayıt işlemlerinde kullanılan sözleşme formundan 1000 adet basılması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 400: TMMOB Dünya Gıda Günü etkinliğinin TMMOB adına düzenlenmesi konusunda Gıda Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odasına görev verilmesine,

KARAR NO 401: Bağlı Odalar düzeyinde verilen Biyosidal Ürün Uygulayıcı Eğitiminin ücreti konusunda yaşanan sorunun çözümü için Çevre Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu temsilcileri ile toplantı yapılmasına,

KARAR NO 402: TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu ile birlikte 12 Ekim 2019 Cumartesi günü Aydın’da, Jeotermal Enerji Santrallerin Yarattğı Çevresel Sorunlar ile ilgili etkinlik düzenlenmesine,

KARAR NO 403: TMMOB Yönetim Kurulu ile Oda Yönetim Kurulu Başkanları Ortak Toplantısının yaşamakta olduğumuz demokrasi karşıtı gelişmeler ve TMMOB çalışmalarının değerlendirilmesi gündemiyle 21 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır'da yapılmasına,

KARAR NO 404: TMMOB 45. Dönem IV. Danışma Kurulu toplantısının 28 Eylül 2019 Cumartesi günü Çanakkale'de yapılmasına,

KARAR NO 405: 3-5 Ekim 2019 tarihlerinde İzlanda’da gerçekleştirilecek olan FEANİ (Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu) Genel Kurulu’na Birliğimizi temsilen katılması için Müfit Gülgeç’in görevlendirilmesine, 

KARAR NO 406: Düzce'de yaşanan sel felaketinin neden ve sonuçlarına ilişkin teknik rapor hazırlamak üzere oluşturan Komisyonda; Zeyneti Bayri Ünal (Çevre MO), Selahattin Beyaz (Çevre MO), Emine Banu Ekiz (Çevre MO), Mustafa Akçakaya (Elektrik MO), Gökhan Özen (İnşaat MO), Ahmet Hamdi Sargın (Jeoloji MO), Faruk İlgün (Jeoloji MO), Kamil Yavuz (Jeofizik MO), Özden Gürel Tuna (Jeofizik MO), Samet Koçhan (Makina MO), İsmail Küçük (Meteoroloji MO), Osman Uzun (Peyzaj MO), Melek Yılmaz Kaya (Peyzaj MO), Yönetim Kurulu Üyeleri Selçuk Uluata, Tores Dinçöz, Baki Remzi Suiçmez ve Ayşegül Oruçkaptan’ın yer almasına,

KARAR NO 407: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 14 Eylül 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR(Katılmadı), Ufuk ATAÇ(Katılmadı), Ekrem POYRAZ(Katılmadı), Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A. Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT(Katılmadı), Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Ferhat YAŞAR(Katılmadı), Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN (Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN(Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ