Toplantı Kararları

Toplantı No:

22

Toplantı Tarihi:

04.10.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 417: DİSK, KESK, TTB ve 10 Ekim-Der ile beraber Birlik düzeyinde yürüttüğümüz 10 Ekim Ankara Gar Katliamı Anıt Meydan Yarışması için gerekli işlemleri yürütmek, Yarışma Şartnamesini hazırlamak ve Birliğimiz üzerine düşen bütçe için harcama yapmak konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 418: Salda Gölüme Dokunma Platformu tarafından 26 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan Çalıştaya Birliğimizi temsilen sunum yapmak üzere Baki Remzi Suiçmez'in katılmasına,

KARAR NO 419: Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin şehirlerini kapsamak üzere Kars'ta TMMOB Kent Sempozyumu  düzenlenmesine, Sempozyum organizasyonu için Selçuk Uluata, Tores Dinçöz, Ayşegül Oruçkaptan, Deniz Kimyon, Ufuk Ataç, Baki Remzi Suiçmez, Cihan Dündar, Ata Can Kale'nin görevlendirilmesine,

KARAR NO 420: 12 Ekim 2019 tarihinde Çanakkale’de yapılacak olan Büyük Su ve Vicdan Nöbeti Mitingine destek verilmesine, mitinge katılım konusunda TMMOB Çanakkale İl Koordinasyon Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 421: 26 Ekim 2019 tarihinde Ankara’da yapılacak olan Ekoloji mitingine destek verilmesine,

KARAR NO 422: Odalarımız tarafından verilen Bilirkişilik Temel Eğitimi ücretinin, 2020 yılı Ocak – Aralık dönemini kapsamak üzere üyelerimiz için 750 TL, üye olmayan kişiler için 900 TL olarak, Yenileme Eğitimi ücretinin üyelerimiz için 200 TL, üye olmayan kişiler için 250 TL olarak belirlenmesine, 

KARAR NO 423: Birlik hizmetleri için kullanılmakta olan dairede gerekli tadilatın yapılmasına, mobilya, deokrasyon ihtiyacının karşılanmasına ve harcamalar konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 424: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi için ihtiyaç olan mini buzdolaplarının alımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 425: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Arnavutluk uyruklu Peyzaj Mimarı Enveria QORRAJ, Bulgaristan uyruklu Deri Mühendisi Hayri Mustafa DURMUSH, Benin uyruklu Bilgisayar Mühendisi Akım AYENA SOULE AMIDOU,

KARAR NO 426: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 2 Kasım 2019 Cumartesi günü saat 14.00’de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ(Katılmadı), M.Birkan SARIFAKIOĞLU(Katılmadı), Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ, Can DURGU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Arslan ÇINAR, Ali Burak YENER, Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ, Ferhat YAŞAR, İsmail KÜÇÜK, İsmet ASLAN(Katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN(Katılmadı), Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN(Katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ