Toplantı Kararları

Toplantı No:

25

Toplantı Tarihi:

13.12.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 447: İbradı İlçesi Yardımlaşma Derneği başvurusu üzerine, Antalya ili İbradı ilçesi Başbadem Mevkiinden başlayıp Söğütbeli’ne kadar devam eden bölgede mermer ocakları ve diğer faaliyetlerin çevresel etkilerinin tespit edilmesi ve raporlaştırılması için TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 448: 2 Kasım 2019 tarih ve 427 sayılı TMMOB Yönetim Kurulu kararı ile iki gün olarak belirlenen TMMOB Kars Kent Sempozyumu tarihinin tek güne düşürülerek 11 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 449: 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması afişi basımının uygunluğuna, yarışma ile ilgili gerekli harcamaları yapma konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 450: 29 Kasım 2019 tarih 30963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliği”ne yönelik dava açılmasına, (Cihan Dündar'ın karşı oyu ile)

KARAR NO 451: 7 Aralık 2019 tarih 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı”na dava açılmasına,

KARAR NO 452: TMMOB Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Mustafa Ömür Boyuer’in istifasının kabulüne,

KARAR NO 453: Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun talebi üzerine, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun uygulanması ve ilgili konularda iletişim ve koordinasyon sağlamak üzere Genel Sekreter Dersim Gül’ün görevlendirilmesine,

KARAR NO 454: 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında;

2020 yılı için; LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanları), LPG Yetkili İşletme ve Teknik Personel “Eğitim” ücretlerinin 125 TL/gün; ilgili “Sertifika” ücretlerinin 110 TL, ilgili "Belge" ücretlerinin 110 TL olarak belirlenmesine, Belge ve Sertifika yenileme ücretlerinin 55 TL olarak belirlenmesine ,

KARAR NO 455: 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile ilgili olarak TMMOB LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2020 yılı Uygulama Esaslarının uygunluğuna, Odalara ve ilgili idarelere yollanmasına,

KARAR NO 456: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde kullanmak üzere bir adet projeksiyon cihazı alımının uygunluğuna,

KARAR NO 457: 4 Ekim 2019 tarih ve 424 nolu karar öncesi gerçekleşen, TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde kullanmak için dört adet mini bozdolabı alımının uygunluğuna,

KARAR NO 458: TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisinde yeni yıl yemeği düzenlemesi için Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 459: TMMOB 45. Olağan Genel Kurulu'nda alınmış olan 36 no'lu kararın Anayasa ve 6235 sayılı Yasaya aykırı hükümler içermesi  nedeniyle   Resmi Gazete’de yayımlanmaya elverişli olmadığından işlem yapılmamasına, 35 ve 37 no'lu kararlar için çalışma yapılmasına,

KARAR NO 460: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 461: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Zambia uyruklu Maden Mühendisi Davison MUSANSHIKO,

KARAR NO 462: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 28 Aralık 2019 Cumartesi günü saat 16.00’da yapılmasına

 

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ(katılmadı), M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Mustafa ÖZTÜRK      , Ekrem POYRAZ(katılmadı), Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ(katılmadı), A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE(katılmadı), Murat FIRAT, Ali Burak YENER(katılmadı), Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK(katılmadı), Ayşegül AKINCI YÜKSEL , İsmet ASLAN, Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN(katılmadı), Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ