Toplantı Kararları

Toplantı No:

26

Toplantı Tarihi:

28.12.2019

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 463: Balıkesir İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilcisi Kemal Gökçay Yenigün’ün atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Jeoloji Mühendisleri Odası Balıkesir İl Temsilciliği tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 464: İş güvenliği uzmanları derneklerinin katılımı ile "TMMOB İş Güvenliği Uzmanlığı Alanında Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı“nın 24 Ocak 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenmesine, organizasyon ve gerekli işlemler konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 465: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Elektrik Mühendisi Nevzat Atabay,

KARAR NO 466: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

Suriya uyruklu Mimar Ahmet ALABD ALRAHMAN,

KARAR NO 467: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 18 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 14.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ(katılmadı), M.Birkan SARIFAKIOĞLU(katılmadı), Cihan DÜNDAR, Mustafa ÖZTÜRK, Ekrem POYRAZ(katılmadı), Can DURGU(katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU(katılmadı), Ata Can KALE(katılmadı), Murat FIRAT(katılmadı), Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, İsmail KÜÇÜK, İsmet ASLAN(katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ