Toplantı Kararları

Toplantı No:

28

Toplantı Tarihi:

07.02.2020

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 479: Kanal İstanbul (Kıyı Yapıları [Yat Limanları, Konteyner Limanları ve Lojistik Merkezler], Denizden Alan Kazanımı, Dip Taraması, Beton Santralleri Dâhil) Projesi ile Ilgili Olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Verilen “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” Kararına karşı hukuksal işlem başlatılmasına,

KARAR NO 480: 30.12.2019 tarihinde askıya çıkan İstanbul İli Avrupa Yakası Rezerv Yapı Alanı 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliğine karşı hukuksal işlem başlatılmasına,

KARAR NO 481: 6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu gereğince  Bilirkişilik Danışma Kurulunda Birliğimizi Yönetim Kurulu üyesi Niyazi Karadeniz’in temsil etmesine,

KARAR NO 482: Üniversitelerin Adli Bilişim Mühendisliği Bölümünden mezun olanların Bilgisayar Mühendisleri Odası'na kaydolmalarına ve kararın TMMOB Genel Kurulu'na sunulmasına,

KARAR NO 483: Genel Kurul tarihleri kesinleşen Oda Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyelerimizin TMMOB gözlemcisi olarak atanmalarına,

 

Oda                                                               Tarih                                      Gözlemci                  

Petrol Mühendisleri Odası                             22-23 Şubat 2020                  Ekrem Poyraz                       

Maden Mühendisleri Odası                           29 Şubat-1Mart 2020             Mehmet Çelik                       

Tekstil Mühendisleri Odası                             29 Şubat-1Mart 2020             Ayşegül Akıncı Yüksel

Gemi Mühendisleri Odası                              7-8 Mart 2020                        Feramuz Aşkın          

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası    7-8 Mart 2020                        Mehmet Çelik

 

KARAR NO 484: Birliğin ihtiyacı olan bir adet bilgisayar alımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 485: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Hidrojeoloji Mühendisi Emrah DİRMİT, Elektrik Mühendisi Hasan Erdal ATEŞ,

KARAR NO 486: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine,

İran uyruklu Telekominikasyon Mühendisi Seyed Mohsen MOUSAVI, Makedonya uyruklu Kontrol ve Otomasyon Mühendisi Sezer ALI,

KARAR NO 487: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 28 Şubat 2020 Cuma günü saat 18.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

 

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA(katılmadı), Tores DİNÇÖZ(katılmadı), M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Mustafa ÖZTÜRK, Ekrem POYRAZ(katılmadı), Can DURGU(katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT(katılmadı), Ali Burak YENER, Halil KAVAK, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK(katılmadı), A. Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN(katılmadı), Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ