Toplantı Kararları

Toplantı No:

29

Toplantı Tarihi:

28.02.2020

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 488: TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu‘nun çoğunluklu olarak 14-15-16 Mayıs 2020 tarihlerinde saat 10:00’da TMMOB’de (Selanik Caddesi No:19/1 Kızılay-Ankara) toplanmasına, bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurulun 28-29-30 Mayıs 2020 tarihlerinde saat 10:00’da Türkiye Barolar Birliği LİTAİ Konukevi Avukat Özdemir Özok Kongre Merkezi (Oğuzlar Mahallesi İlhami Soysal Sokak No:3 Balgat –Çankaya ANKARA)’nde çoğunluk aranmaksızın aşağıdaki gündemle toplanmasına; seçimlerin çoğunluk sağlandığı takdirde 17 Mayıs 2020, çoğunluk aranmaksızın 31 Mayıs 2020 Pazar günü Saat 09:00-17:00 arasında TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri (Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 295. Sokak No:6 Yenimahalle)’nde yapılmasına,

 

1. Açılış ve Divan Seçimleri,

2. Saygı Duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonu Seçimi,

3. Gündemin Karara Bağlanması,

4. Yönetim Kurulu Başkanı‘nın Açış Konuşması,

5. Konukların Konuşmaları,

6. Komisyonların Seçimi,

-Yönetmelikler Komisyonu

-Kararlar Komisyonu

-Mali İşler ve Bütçe Komisyonu

-Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu

7. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Çalışma Raporlarının Okunması, Görüşülmesi,

8. 45. Dönem Yönetim Kurulu‘nun Aklanması,

9. Komisyon Raporlarının Görüşülmesi ve Karara Bağlanması,

10. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Yüksek Onur Kurulu Adaylarının Açıklanması,

11. Dilek ve Öneriler

12. Seçimler

KARAR NO 489: Emek, Barış, Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışmasının Birliğimizin üzerine düşen bütçesinin, Birlik payları oranında hesaplanarak olağanüstü yardımlar kaleminden Odalardan istenerek karşılanmasına,

KARAR NO 490: 14 Ocak 2020 tarih ve 31008 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Dip Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi Yönetmeliğine dava açılmasına,

KARAR NO 491: Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün personel teminine ilişkin yapmış olduğu hukuka aykırı işleme dava açılmasının uygunluğuna,

KARAR NO 492: 25 Ocak 2020 tarih ve 31019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İzmir ili Çeşme ve Urla ilçelerinde yer alan bazı ada ve parsellerdeki taşınmazların acele kamulaştırma kararına dava açmak üzere TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 493: TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın; ilgili Odalar ile Birlik düzeyinde gerekli süreç işletilmeden, 26 Şubat 2020 tarihinde “Fay Yasası“ konulu Cumhurbaşkanı, TBMM Başkanı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı, AFAD Başkanlığı, TBMM'de grubu bulunan siyasi parti genel başkanları vd. dağıtımlı göndermiş olduğu yazıyı ve açıklamaları değerlendirmek üzere ilgili Oda Yönetim Kurulu Başkanlarının da katılımı ile toplantı düzenlenmesine,

KARAR NO 494: Mühendislik Mimarlık Öyküleri IX kitabının ve serinin eski sayılarının basımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 495: Birlik çalışanlarının tamamında 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile geçerli olmak üzere brüt ücretlere ve sosyal yardımlara %10 oranında artış yapılmasına, ücret dengesizliğini giderme konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 496: Birliğin ihtiyacı olan ofis sandalyeleri alımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 497: Genel Kurul tarihleri kesinleşen Oda Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyelerinin TMMOB gözlemcisi olarak atanmalarına,

Oda                       

Tarih  

Gözlemci

Bilgisayar Mühendisleri Odası

14-15 Mart 2020

Cihan Dündar

Ziraat Mühendisleri Odası 

14-15 Mart 2020

Mehmet Besleme

Gıda Mühendisleri Odası

14-15 Mart 2020

Niyazi Karadeniz

Fizik Mühendisleri Odası 

21-22 Mart 2020

Baki Remzi Suiçmez

Elektrik Mühendisleri Odası

27-28-29 Mart 2020

Cemalettin Küçük

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

28-29 Mart 2020

Mehmet Besleme

Şehir Plancıları Odası

28-29 Mart 2020

Tores Dinçöz

KARAR NO 498: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bildirilmesine, (Cemalettin Küçük'ün karşı oyuyla)

Afganistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ali MOHAMMADI, Filistin uyruklu Bilgisayar Mühendisi Anan A.D. RADDAD, Tacikistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Ulugbek IRMATOV, Azerbaycan uyruklu Kimya Mühendisi Ruslan İBRAHİMOV, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Turhan HUSEYNOV,

KARAR NO 499: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 20 Mart 2020 Cuma günü saat 18.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Mustafa ÖZTÜRK, Ekrem POYRAZ(katılmadı), Can DURGU(katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ(katılmadı), A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT(katılmadı), Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, A.Deniz ÖZDEMİR, İsmet ASLAN (katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN (katılmadı), Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN(katılmadı), Baki Remzi SUİÇMEZ