Toplantı Kararları

Toplantı No:

30

Toplantı Tarihi:

20.03.2020

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 500: Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve korunma amacıyla, Dünya Sağlık Örgütü, Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tedbirlerin Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi dahil olmak üzere her düzeyde uygulanmasının sağlanmasına ve bu kapsamda gerekli harcamaları yapma konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 501: Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Birlik çalışmalarının aksamaması için TMMOB Yönetim Kurulu toplantılarının -20 Mart 2020 tarih ve 30 sayılı toplantı dahil olmak üzere- telekonferans vb. yöntemler ile uzaktan katılım ile yapılmasına, Yönetim Kurulu kararlarının e-imza ile imzalanmasına, uzaktan toplantı ve e-imza altyapısının hazırlanması konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 502: 25-26 Nisan 2020 tarihinde yapılması planlanan TMMOB Mühendis, Mimar, Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı’nın, 20 Mart 2020 tarih ve 31074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2020/3 sayılı Organizasyonların Ertelenmesi konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi doğrultusunda ertelenmesine, yeni Kurultay tarihinin daha sonra belirlenmesine,

KARAR NO 503: 16 Mart 2020 tarih 31070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe dava açılmasına,

KARAR NO 504: 12 Şubat 2020 tarih ve 31037 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesinin sınırlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararına dava açmak üzere TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kuruluna verilen yetkinin uygunluğuna,

KARAR NO 505: TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 506: Tapuda Ankara İli, Çankaya ilçesi, 133 pafta, 1067 Ada, 5 parsel'de kayıtlı, Kocatepe Mahallesi, Selanik Caddesi No:17 adresinde, 4. Katta bulunan, 11 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın, TMMOB İçmimarlar Odası'na 250.000 TL bedel karşılığında 36 ay taksitle Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği adına satılması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Yönetim Kurulu 2. Başkanı Selçuk Uluata (TC Kimlik No: ---), Yönetim Kurulu üyesi Birkan Sarıfakıoğlu (TC Kimlik No: ---) ve Genel Sekreter Dersim Gül'den (TC Kimlik No: ---) herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmelerine,

KARAR NO 507: TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın, Tapuda Ankara Ili, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi 169 Pafta, 5708 Ada, 70 Parsel'de bulunan Atayurt Pasajı Kat: 5'de bulunan 64 bağımsız numaralı taşınmazın Maden Mühendisleri Odası adına alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Maden Mühendsileri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan YÜKSEL (TC Kimlik No: ---), Yönetim Kurulu 2. Başkanı Banu KEKEÇ (TC Kimlik No: ---), Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Mehmet Erşat AKYAZILI (TC Kimlik No: ---), Yönetim Kurulu Üyresi Veyis SIR'dan (TC Kimlik No: ---) herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna, (cemalettin küçük'ün karşı oyu ile)

KARAR NO 508: TMMOB Maden Mühendisleri Odası'nın, Tapuda Ankara Ili, Çankaya İlçesi, Kavaklıdere Mahallesi 169 Pafta, 5708 Ada, 70 Parsel'de bulunan Atayurt Pasajı Kat: 6'da bulunan 70, 71, 72, 73, 74, 75 bağımsız numaralı taşınmazların Maden Mühendisleri Odası adına alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için Maden Mühendsileri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan YÜKSEL (TC Kimlik No: ---), Yönetim Kurulu 2. Başkanı Banu KEKEÇ (TC Kimlik No: ---), Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Mehmet Erşat AKYAZILI (TC Kimlik No: ---), Yönetim Kurulu Üyresi Veyis SIR'dan (TC Kimlik No: ---) herhangi ikisinin müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 509: Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılmasını engellemek ve korunmak amacıyla Birlik çalışmalarını aksatmayacak ölçüde asgari sayıda çalışanımızla hizmet verilmesine, bu konuda İŞKUR nezdinde kısa çalışma ödeneği için başvuru yapılmasına, gerekli haftalık, aylık çalışan listelerinin hazırlanması ve uygulanması için Genel Sekreterin yetkilendirilmesine, tüm çalışanlarımızın görevlendirilmedikleri günler için ücretli (idari) izinli sayılmasına,

KARAR NO 510: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 10 Nisan 2020 Cuma günü saat 18.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Mustafa ÖZTÜRK, Ekrem POYRAZ(katılmadı), Can DURGU, Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ, A. Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ