Toplantı Kararları

Toplantı No:

31

Toplantı Tarihi:

10.04.2020

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 511: Kanal İstanbul  Etki Alanında Kalan Tarihi Odabaşı ve tarihi Dursunköy Köprülerinin Rekonstrüksiyon Projelerinin Temini İşi için 26 Mart 2020 tarhinde gerçekleştirilen ihale hakkında hukuksal girişimde bulunulmasına,

KARAR NO 512: Koronavirüs (Covid-19) salgını ve Oda Genel Kurullarının ertelenmesi nedeniyle listeler oluşturulamadığı için mevcut TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu Sekreterlerinin TMMOB Genel Kurulu’na kadar görevlerine devam etmelerinin tavsiye edilmesine, zorunlu nedenlerle görevi devredecek olanlar için TMMOB İl / İlçe Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yapılmasına,

KARAR NO 513: Muğla Valiliği’nin ANT ASPAT Yapı ve Turizm A.Ş. tarafından, Muğla ili Bodrum ilçesi, Akyarlar Mahallesi, Tuzla Aspat Mevkii, 404 Ada, 1 Numaralı Parsel, 407 Ada 2,4 ve 6 numaralı parsellerde yapılması planlanan “Turizm Konaklama Tesisi Revizyonu ve Toplu Konut Projesi“ hakkında vermiş olduğu 24.01.2020 tarihli “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir“ kararı hakkında açılan davanın uygunluğuna,

KARAR NO 514: Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle üniversite eğitimine ara verildiği için TMMOB Teoman Öztürk Öğrencievi ve Sosyal Tesisinde konaklayan öğrencilerden kalmadıkları Nisan ve Mayıs ayları konaklama bedellerinin alınmamasına, Nisan ve Mayıs ayları için ödeme yapacak olanlardan 2020-2021 eğtim-öğretim dönemi için ödeyecekleri bedelden düşülmesine,

KARAR NO 515: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 516: TMMOB İçmimarlar Odası'nın, Tapuda Ankara İli, Çankaya ilçesi, 133 pafta, 1067 Ada, 5 parsel'de kayıtlı, Kocatepe Mahallesi, Selanik Caddesi No:17 adresinde, 4. Katta bulunan, 11 bağımsız bölüm numaralı taşınmazın İçmimarlar Odası adına alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için İçmimarlar Odası Genel Başkanı Emrah KAYMAK (TC Kimlik No: ---)  ve Oda Genel Başkan Yardımcısı Ömer SENCAR'ın (TC Kimlik No: ---) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 517: Hüseyin Özgün’ün TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası konulu dilekçesi hakkında inceleme ve işlem yapmak üzere Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 518: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 28 Nisan 2020 Salı günü saat 18.00’da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Tores DİNÇÖZ, M.Birkan SARIFAKIOĞLU, Cihan DÜNDAR, Ufuk ATAÇ, Ekrem POYRAZ(katılmadı), Can DURGU(katılmadı), Feramuz AŞKIN, Yaşar ÜZÜMCÜ(katılmadı), A.Ülkü KARAALİOĞLU, Ata Can KALE, Murat FIRAT, Ali Burak YENER, Mehmet BESLEME, Niyazi KARADENİZ, Cemalettin KÜÇÜK, Ayşegül AKINCI YÜKSEL, İsmet ASLAN(katılmadı), Mehmet ÇELİK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Deniz KİMYON TUNA, Emre FİDAN, Baki Remzi SUİÇMEZ