9. ULUSAL ÖLÇÜMBİLİM KONGRESİ VE SERGİSİ

Etkinlik Tarihi

31.10.2019 - 02.11.2019

Etkinlik Saati

10:00 - 18:00

Etkinlik Yeri

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Etkinlik İli

İZMİR

AMAÇ ve KAPSAM

Metroloji, ölçümün bilimsel yöntemler ile uygulanması, kısaca “ölçümbilim” günümüz dünyasının önemli vazgeçilmezlerinden olup, fiilen yaşantımızın her alanında son derece önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde, ölçümbilim çıktılarının kullanımını, tüketicinin korunması, ticaret ve endüstriyel üretimden, enerji, çevre, sağlık, güvenlik, bilişim, telekomünikasyon ve ulaşım alanlarına kadar geniş bir yelpazede görebiliriz. Ölçümbilim, tüm disiplinlerdeki temel araştırma ve inovasyon çalışmaları için anahtar olan, sağlayıcı bir teknolojidir. Doğru ve güvenilir ölçüm, endüstri, bilim, politika gibi günlük yaşamın tüm alanlarında gereklidir.

Ölçümbilim, disiplinler arası bir bilim dalı olup, bilimsel araştırmalar için gerekirken, bilimsel araştırmalardan elde edilen çıktılar, ölçümbilim tarafından kullanılmakta ve ölçümbilimi geliştirmektedir. Bu sebeple gelişmiş ülkeler ölçümbilim faaliyetlerini planlı ve programlı bir şekilde destekleyerek bilim ve teknoloji alanlarında rakiplerinin önüne geçmeyi amaçlamaktadırlar. Gelişmekte olan ülkeler ise, temel üretim çıktılarını (örn. Tarımsal ürünler) pazarlayabilmeleri için ticaretteki teknik engelleri aşmak zorundadırlar. Bu amaçla da, hemen hemen tüm gelişmekte olan ülkelerde ölçümbilim altyapısının geliştirilmesi için yatırımlar yapılmaktadır.

Ülkemizin en önemli meslek örgütlerinden biri olan TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Ölçümbilim konusunda toplumun bilincini artırmak, bilim ve teknoloji alanında daha etkin ve rekabetçi olmak amacıyla Ölçümbilim Kongrelerini 1995-2013 yılları arasında, ikişer yıl aralıklar ile periyodik olarak sekiz kez düzenlemiş ve bu alandaki öncülüğünü pekiştirmiştir. Bu kongrelerde; ölçümbilim ile ilgili, eğitim, sağlık, ticaret, gıda, kimya, makine, elektrik-elektronik ve çevre konularındaki izlenebilirlik, akreditasyon, ulusal ve uluslararası ilişkiler, teknik/yasal düzenlemeler ve sektörel sorunların yanısıra, toplumun tüm katmalarını ilgilendiren ölçümbilim konularının derinlemesine tartışılmasına olanak sağlamıştır.

6 yıl gibi bir aradan sonra, 9. Ölçümbilim Kongresi 2019 yılında tekrar düzenlenecektir. Ara verilen bu uzun süreçten dolayı, ölçümbilim alanlarındaki gelişmeleri daha iyi aktarabilmek için, kongre bu yıl 3 gün olarak ve çok daha geniş bir kapsamda gerçekleştirilecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri 9. Ölçümbilim Kongresine ev sahipliği yaparak günümüz teknolojilerinin yanı sıra geleceğin teknolojilerinin de paylaşıldığı bir ortamı kamuoyuna sunacaktır.

9. Ölçümbilim Kongresi 31 Ekim - 2 Kasım 2019 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-İzmir`de düzenlenecektir.

Bu kongrede de, ölçüm biliminin temeli olan SI birimleri yeniden tanımlanması, gerçekleştirilmesi, kullanımının yaygınlaştırılması, izlenebilirliğin sağlanması, yeni ölçüm bilim yaklaşımlarının ve akreditasyon konuları yanı sıra, ölçüm bilim ile ilgili normlarının, Üniversite, Sanayi ve Ar-Ge kuruluşlarının ölçüm bilimine ilgisinin artırılması bu faaliyetin diğer amaçlarındandır. Kurumsallaşan bir faaliyet haline gelen Ölçümbilim Kongreleri, geleneksel özelliğiyle bir kez daha kamuoyu önüne çıkmaktadır.