ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİ: PANDEMİ SÜRECİNDE ÇALIŞMA YAŞAMI, MESLEK HASTALIKLARI, İŞ KAZALARI VE İŞ CİNAYETLERİ

Etkinlik Tarihi

05.03.2021

Etkinlik Saati

20:00

Etkinlik Yeri

TMMOB Online

Etkinlik İli

ANKARA

Konuşmacılar: 
Nazmi Algan / Hekim (İstanbul Tabip Odası İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Komisyonu Başkanı)
Serkan Öngel / Dr. Öğretim Üyesi 
Kolaylaştırıcı: 
Adil Güneş Akbaş / Bilgisayar Mühendisi ( TMMOB İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu Üyesi)