DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 42. KOLOKYUMU

Etkinlik Tarihi

07.11.2018 - 09.11.2018

Etkinlik Saati

09:00 - 18:00

Etkinlik Yeri

İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi

Etkinlik İli

İZMİR

Sekreterya: ŞPO İzmir Şubesi