V. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ FİZİKSEL ETKENLER SEMPOZYUMU - İŞ HİJYEN UYGULAMALARI

Etkinlik Tarihi

22.11.2018

Etkinlik Saati

11:00

Etkinlik Yeri

Hacettepe Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Salonu Beytepe

Etkinlik İli

ANKARA

Düzenleyenler: FMO& HİSAM

Düzenleme Kurulu Başkanları
Dr. Abdullah ZARARSIZ – TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
Prof. Dr. Şeyda ÇOLAK, HİSAM Yönetim Kurulu Üyesi / HÜ Mühendislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, HİSAM Başkanı / HÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Düzenleme Kurulu
Dr. Abdullah ZARARSIZ – TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Şeyda ÇOLAK, HİSAM Yönetim Kurulu Üyesi / HÜ Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ, HİSAM Başkanı / HÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı
Prof. Dr. Hülya YAVUZ ERSAN, HİSAM Yönetim Kurulu Üyesi / HÜ Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü
Prof. Dr. Yücel DEMİRAL, DEÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı / İş Hijyenistleri Derneği Başkanı (Türkiye)
Selim ARUN, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
Dr. Sibel TÜRKEŞ YILMAZ, Fizik Mühendisleri Odası
Dr. Çağıl KADEROĞLU, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası
Çetin Tekin, Fizik Mühendisleri Odası
Uzm. Dr. Sultan Pınar ÇETİNTEPE, HÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İş ve Meslek Hastalıkları Bilim Dalı

 

PROGRAM

8:30 - 09:30 Kayıt

9:30 – 10:00

Açılış Konuşmaları

Prof. Dr. Ali Naci YILDIZ HİSAM Müdürü (HÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Meslek Hastalıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi)

Dr. Abdullah ZARARSIZ TMMOB Fizik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU HÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı

Dr. Ahmet ÖZLÜ T.C. Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çalışan Sağlığı Daire Başkanı

Op. Dr. Orhan KOÇ T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü

Prof. Dr. Özcan Y. GÜLSOY HÜ Rektör Yardımcısı

10:00 – 10:30

İş Hijyeninin Gelişimi ve Geleceği Sergio LUZZİ, İtalya İş Hijyenistleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

10:30 – 11:00 ARA

PANEL 1 FİZİKSEL ETKENLERDE İŞ HİJYENİ UYGULAMALARI VE STANDARTLARI

Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yücel DEMİRAL

DEÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı / İş Hijyenistleri Derneği (Türkiye) Başkanı

11.00-11.30 İyonlaştırıcı radyasyon Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK)

11:30-12:00 İyonlaştırıcı olmayan radyasyon

Dr. Alberto MODENESE, Tıp Doktoru, İş Sağlığı Bilim Doktoru), İtalya Modena ve Reggio Emilia Üniversitesi Biyomedikal, Metabolik ve Nöral Bilimler Bölümü

12:00 -12:30 Lazer Dr. Ali ALAÇAKIR, TMMOB Fizik Mühendisleri Odası

12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ

PANEL 2 FİZİKSEL ETKENLERDE İŞ HİJYENİ UYGULAMALARI VE STANDARTLARI

Oturum Başkanı: Uğur ÖZTÜRK

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanlığı (İSGÜM)

13:30- 14:00 Gürültü ve Titreşim Hüseyin SEZEK

14:00 – 14:30 Termal koşullar Kadir KADİROĞLU

14:30 – 15.00 Aydınlatma, Elektromanyetik alan Selim ÇAL

15:00-15:15 ARA

PANEL 3 GENEL KONULAR

Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şeyda ÇOLAK

HİSAM Yönetim Kurulu Üyesi / HÜ Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü

15:15 – 15.45

İş Hijyeni Uygulamalarındaki Gelişmeler ve İşyerlerinde Nanopartikül Maruz Kalımının Değerlendirilmesi

Seunghon HAM, İş Hijyenisti, Yardımcı Doçent (Bilim Doktoru, Halk Sağlığı Master Derecesi), Güney Kore Gachon Üniversitesi İş ve Çevre Sağlığı Bölümü

15:45-16:15 Meslek Hastalıklarının Tanısında İş Hijyeninin Rolü ve Önemi

Prof. Dr. Giulio ARCANGELİ, Floransa Üniversitesi, İş Sağlığı Bölümü

16:15-16:45 Türkiye’de İş Hijyeni Alanındaki Gelişmeler Prof. Dr. Yücel DEMİRAL, DEÜ Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı

Anabilim Dalı / İş Hijyenistleri Derneği (Türkiye) Başkanı

16.30-17:00 ARA

17:00-18.00 TARTIŞMA

Dr. Abdullah ZARARSIZ, Doç. Dr. Şeyda ÇOLAK