Görüşler

Görüşler
25.06.2019

Danıştay kararlarının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi; hukuka aykırılığı ortaya konan ve yürütmesi durdurulan düzenlemelere dayalı uygulamalara bir an evvel son verilmesi; kararlarda belirtilen hususlar dikkate alınarak yeniden düzenleme yapılması hususunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 25 Haziran 2019 tarihinde yazı gönderildi.

Görüşler
25.06.2019

TMMOB, Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulunun Odaya kayıtlı olmayan bilirkişilerin listelerden çıkarılma talebini reddeden yanlış kararın düzeltilmesine ilişkin T.C. Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğüne ve bağlı Bilirkişilik Daire Başkanlığına 25 Haziran 2019 tarihinde görüş gönderdi.

Görüşler
02.01.2019

Ankara Valiliği tarafından aralarında TMMOB'nin de bulunduğu kurum ve kuruluşlara gönderilen miting, yürüyüş, toplanma alanlarının sınırlandırılmasına yönelik yazıya karşı TMMOB Görüşü gönderildi. Anayasa ve uluslararası sözleşmeler gereği barışçıl gösteri ve yürüyüşlere güzergah sınırlaması getirilemeyeceğine dikkat çekildi.

Görüşler
25.09.2018

Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 Ağustos 2018 tarihinde yayınlanan ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde bulunan Bakanlıkların 100 günlük faaliyet hedeflerini içeren “100 Günlük İcraat Programı-2018” TMMOB tarafından dikkatle incelenmiş ve programa ilişkin TMMOB GÖRÜŞÜ 25 Eylül 2018 tarihinde kamuoyuyla paylaşılmıştır.