Haberler

Haberler
13.03.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 13 Mart 2020 tarihli Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde, dünya çapında bir salgına dönüşen Koronavirüs Enfeksiyonuyla mücadele sırasında öğrendiklerimiz ve çıkardığımız dersler üzerine yazdı.

Haberler
12.03.2020

TMMOB tarafından açılan dava sonucu Danıştay’ın üçüncü kez verdiği yürütmenin durdurulması kararının ardından bu kez Bakanlıkça, 11.03.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapı ruhsatları yeniden düzenlenerek; formlarda imza hanelerine ve ruhsat formlarının meslek odalarına gönderilmesi kuralına yeniden yer verildi.

Haberler
11.03.2020

Türk Tabipleri Birliği Koronavirüs Hastalığı (COVİD-19)'nın bulaşma riskini azaltmak için kamuoyunu bilgilendirme amacıyla bir basın açıklaması yayınladı.

Haberler
10.03.2020

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`nin süreli yayın organı "Birlik Haberleri"nin Ocak - Şubat 2020 dönemini içeren 190`ıncı sayısı çıktı.

Haberler
10.03.2020

Jüri değerlendirmesi 29 Şubat - 1 Mart 2020 tarihlerinde gerçekleştirilerek, 3 Mart 2020 tarihinde kamuoyu ile sonuçları paylaşılan Emek, Barış ve Demokrasi Anıt Meydanı ve Anma Yeri Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması'nın "Jüri Değerlendirme Raporu" 10 Mart 2020 tarihinde yayımlandı. Jüri Değerlendirme Raporuna ve derece alan projelerin görsellerine haberin devamında erişebilirsiniz.

Haberler
06.03.2020

İnşaat Mühendisleri Odasının dünden bugüne devam eden çizgisinin oluşmasında büyük katkıları olan; doğanın ve emeğin sömürüsüne karşı, meslektaşların örgütlülüğünü her alanda gözeten, ülke sorunlarını mesleğin sorunlarından ayrı görmeyen, demokrasi ve özgürlükler mücadelesinin her alanında varlık göstermiş, her kuşağın ağabeyi Hilmi Yüncü’yü aramızdan ayrılışının birinci yılında sevgi ve özlemle anıyoruz.

Haberler
06.03.2020

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 6 Mart 2020 tarihli Birgün Gazetesi'ndeki köşesinde, Suriye'de yaşanan çatışmalar ve yaşanan ölümler vesilesiyle ülkemizdeki barış mücadelesinin geçmişi ve bugünü üzerine yazdı.

Haberler
05.03.2020

Yapı Ruhsatı Standardına İlişkin Tebliğ ile yapı ruhsatlarından imza hanelerinin kaldırılması hususunda Birliğimizce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na üçüncü kez 5 Mart 2020 tarihinde yazı gönderildi

Haberler
04.03.2020

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 4 Mart 2020 tarih ve 31058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Haberler
04.03.2020

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB ile10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği yürütücülüğünde gerçekleştirilen Emek, Barış ve Demokrasi Meydanı Anıt Meydan ve Anma Yeri Tasarımı Uluslararası Fikir ve Tasarım Projesi Yarışması sonuçları ve sergisi 3 Mart 2020 tarihinde Mimarlar Odası Konferans salonunda gerçekleştirildi.