6- Yurtdışı Çıkış İzinleri için açılan dava

Mahkeme       : Ankara 1. İdare Mahkemesi

Dosya No       : 2014/2008.

Davacı            : TMMOB

Davalı              : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Konu             : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 21.08.2014 tarih 77681855/330 sayılı yazı ile TMMOB ve bağlı Odaların temsilcilerinin yurdışı toplantı ve kongrelere katılımı izne bağlayan uyarı yazısı

 

Açıklamalar    : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TMMOB ve bağlı Odalara,  21.08.2014 tarih 77681855/330 sayılı  6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun Ek-1 maddesindeki ‘ Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğini veya Odaları temsil etmek üzere uluslar arası toplantı ve kongrelere katılmak, Bayındırlık Bakanlığından izin alınmasına …” hükmü çerçevesinde  katılım sağlanması düşünülen uluslararası toplantılar ve kongreler öncesinde Bakanlıktan izin alınması gerektiğini belirten  uyarı yazısı  gönderilmiştir. İlgili yazı ile ilgi yazıya dayanak gösterilen 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun Ek-1 maddesinin hukuka ve Anayasa‘ya aykırı olması nedeniyle iptali ve 6235 sayılı Kanunun Ek-1 inici  maddesinin Anayasa Mahkemesine gönderilmesi istemi ile  TMMOB tarafından dava açılmıştır.

 

Sonuç             : Yargılama devam etmektedir.