AKP, BİRLİĞİMİZE VE BAĞLI ODALARIMIZA YÖNELİK BASKICI TUTUMUNDA HIZ KESMİYOR, TORBA YASADAN SONRA ŞİMDİ DE TORBA TEBLİĞ

24.12.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımladığı Tebliğ ile ilgili 24 Aralık 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

AKP, BİRLİĞİMİZE VE BAĞLI ODALARIMIZA YÖNELİK BASKICI TUTUMUNDA HIZ KESMİYOR,

TORBA YASADAN SONRA ŞİMDİ  DE TORBA TEBLİĞ

 

 

AKP her geçen gün yeni bir düzenleme ve uygulamayla Birliğimizi etkisizleştirmenin yeni adımlarını atıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 24 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’ de yayımladığı Tebliğ ile TMMOB ve bağlı Odaları Bakanlığın alt birimine dönüştürülmek isteniyor.

 

Anayasaya aykırı bir şekilde, Bakanlık kendini mühendis, mimar ve şehir plancılarının şikayet ve ihbar makamı olarak organize etmeye çalışıyor. Tebliğe göre Bakanlığa yapılacak şikayet ve ihbarları öncelikle Valiler inceleyecek, hazırlanan raporlar Bakanlığın Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca değerlendirilecek.

 

Gene Tebliğ ile 12 Eylülcülerin bile uygulama ihtiyacını hissetmediği bazı yasal düzenlemeler de 30 yıl sonra uygulamaya konuluyor. Yurtdışına çıkacak olan Oda yöneticilerinin en az 15 gün önceden Bakanlığa bildirileceği, Bakanlığın değerlendirmesi sonucunda uygun görülenlere yurtdışı çıkış izni verileceği Tebliğ hükmü haline getiriliyor.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teftiş Kurulları, kendi bakanlıklarındaki usulsüzlükleri ve yolsuzlukları bir yana bırakarak, Birliğimiz ve Odalarımız hakkındaki ihbar ve şikayetleri inceleyeceklermiş!

 

Siyasi iktidarın, bilimi ve tekniği halkın yararına kullanmayı amaç edinmiş, kamu yararı ve hukukun üstünlüğü ilkelerinden taviz vermeyen, faaliyetleri ile halkın gözünde haklı bir itibar kazanmış Birliğimiz ve Odalarımız üzerinde bir ihbar mekanizması örgütleyerek kendilerini gizlemeye çalıştığı açıktır.

 

Ancak bilinmelidir ki mühendis mimar ve şehir plancılarının örgütü olan TMMOB’nin ve bağlı Odalarının bütün işlemleri ve uygulamaları şeffaf, denetlenebilir ve üyeleri tarafından hesap sorulabilir bir süreç içerisinde gerçekleştirilmektedir.

 

Sahip olduğumuz demokratik işleyiş ve bugün yaşanmakta olan karanlık süreçte Odalarımızın üstlenmiş olduğu görevler yalnız üyelerimiz tarafından değil, halkımız tarafından da görünür ve anlaşılır bir seyir izlemektedir.

 

Yine bilinmelidir ki siyasi iktidarın hiçbir manevrası, ranta dönük politikalarının ve bu politikaların doğurduğu usulsüzlüklerin üstünü örtmeye yetmeyecektir.

 

Meslek alanlarımızın ve örgütümüz TMMOB’nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullanmaya, AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ülkemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi herkese bir kere daha duyuruyoruz.   

 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı